LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ - Rusya Federasyonu’ndan 3ncü ülkelere gönderilen paketlenmiş madeni yağ, gres ve soğutma sıvıların taşınması hizmeti ihalesi

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, «Rusya Federasyonu’ndan 3ncü ülkelere gönderilen paketlenmiş madeni yağ, gres ve soğutma sıvıların (yükleme limanları: Novorossiysk, Astrakhan; varış ülkeleri: Mısır, Cezayir, Ürdün, Iran, Bangladeş, Israel, Fas, Lübnan, Yemen, Pakistan, Taiwan, Libya, Süriye, Irak, Türkiye – Irak’a ve Süriye’ye devam etmek üzere, Tunus, Şili) taşınması hizmetine ilişkin düzenleyeceğimiz açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.
İhale numarası: № 2017-08-MO-127.

Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.
İhale katılımı için LLME web sitesinde http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu 2 gün içinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Tatiana Koparan adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 274 37 76/77 adrese teslim edilecektir.
İhale teklifleri Rusça/Türkçe dilinde hazırlanabilir.

İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi: 29.08.2017;
İhale dökümanların teslim etme son tarihi: 07.09.2017;
Teknik zarfların açılım (1. aşama) tarihi 08.09.2017; saat 11:00’de İşveren adresinde yapılacaktır.
1. aşamasında kayıtlı istekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir.
Açık eksiltmeler (2. aşama) öngörülen tarihi 13-15.09.2017 Маlaya Yakimanka Sok, 6, Моskova, Rusya adresinde yapılacaktır.
İlerleyen zamanlarda tarih konusu netleşince, İsteklilerle paylaşılacaktır.
2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

İsteklilerin özel dikkatine!
İhale ticari zarfların açılımı, prosedürü ve açık eksiltmelere katılımı ile ilgili Tatiana Koparan’dan 0(212) 274 37 76/77-nolu telefondan destek alabilir ve tkoparan@lukoil.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir.

İhale teklifleri 1 adet olarak hazırlanacaktır.
Ek № 1
Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler

İHALE KONUSU: «Rusya Federasyonu’ndan 3ncü ülkelere gönderilen paketlenmiş madeni yağ, gres ve soğutma sıvıların (yükleme limanları: Novorossiysk, Astrakhan; varış ülkeleri: Mısır, Cezayir, Ürdün, Iran, Bangladeş, Israel, Fas, Lübnan, Yemen, Pakistan, Taiwan, Libya, Süriye, Irak, Türkiye – Irak’a ve Süriye’ye devam etmek üzere, Tunus, Şili) taşınması.

1). İhale konusu, teknik bilgileri, tesis detayları:
Paketli madeni yağlar, gresler ve soğutma sıvıları Rusya’daki yükleme limanlarından (Novorossiysk ve Astrakhan) 3ncü ülkelere (Mısır, Cezayir, Ürdün, Iran, Bangladeş, Israel, Fas, Lübnan, Yemen, Pakistan, Taiwan, Libya, Süriye, Irak, Türkiye – Irak’a ve Süriye’ye devam etmek üzere, Tunus, Şili) taşınması hizmeti.

2). Hizmet başlangıç - bitiş tarihi:
Sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık.

3). Organizatör (İşveren).
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited ŞTİ.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, Turkey, 34335
Tel.: +90 (212) 274 37 76/77
Faks: +90 (212) 274 37 79

4). İhale düzeni, sorumlukları:
LUKOIL, TAŞIYICI FİRMA’ya yüklerin Rusya’daki yükleme limanlarından yurtdışındaki varış limanlarına kadar taşıma yükümlülüğünü yerine getirilmesi için, ticari belgeler, faturalar, sertifikalar dahil olmak üzere tüm belgeleri sağlayacaktır; TAŞIYICI FİRMA Rusya’daki yükleme limanlarından yurtdışındaki varış limanlarına kadar taşınması ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirecektir.
Taşıyıcı Firmanın sorumlukları:
• Karayolu araçları ile gelen LUKOIL’in yüklerini aktarma limanında kabul etmeyi;
• Palet üzerinde kendi kapalı Depolama alanında ürünleri depolamayı;
• kendi terminalinde veya aktarma limanına ait terminalinde LUKOIL yüklerin TIR’larıdan konteynerlere aktarma operasyonunun (gerektiğinde) veya depoda depolanan ürünleri konteynere yükleme operasyonunun sağlanmasını;
• terminaldeki elleçleme operasyonu ile ilgili oluşan masrafları ödemeyi;
• gemi rezervasyonu yapmayı;
• yükleri zamanında gemiye bindirmeyi ve yükleme evraklarını düzenlemeyi;
• LUKOIL’in talebine istinaden yüklerin taşınma aşamaları ve lokasyonu ile ilgili LUKOIL’i yazılı olarak bilgilendirmeyi;
• denizyolu ile taşımayı organize etmeyi;
• yüklerin varış limanlarına varmalarından 72, 48 ve 24 saat önce varış ihbarının geçmeyi ve LUKOIL yüklerin tahliyesinin takip edilmiesi;

5). İsteklinin temel gereksinimleri:
• Benzer projelerde en az 3 (üç) çalışma;
• Deponun Yükleme için kullanılan konteynerin ulusal veya uluslararası standartların bir veya birkaç kriterlerine regülasyonlarına uymasını sağlama;
• İhale konusu ile ilgili düzenlenen sözleşmenin tüm şartlarına uyma.

6). Ödeme şartları ve düzeni:
Ödeme faturanın ibraz tarihinden itibaren, 60 (altmış) gün sonra yapacaktır.

İhale sonuçlarına göre, İhaleyi kazandığı takdirde Şirket ile 30 gün içinde Sözleşmeyi akdeder.

İhale Başvuru Formu

 • Kişi / Şirket Adı ve Unvanı *
 • Vergi Dairesi ve Numarası *
 • Adres *
 • Telefon *
 • Fax *
 • Cep Telefonu *
 • Email *
 • Website Adresi *
 • A) UYGULAMACI FİRMA
  B) TEDARİKÇİ FİRMA
 • Faaliyet Alanı *

TEDARİKÇİ FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM

 • Malzeme Branşları *
 • Açıklama *