LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ – TC sınırları dahilinde Paketlenmiş ürünlerin Karayolu konteyner taşımaları ihalesi

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 'TC sınırları dahilinde Paketlenmiş ürünlerin Karayolu konteyner taşımaları ihalesi' adı altında baz yağları, katkıları ve bitmiş ürünlerin Aliağa ve İzmir limanlarından ALOSBI’de bulunan LUKOIL fabrikasına kadar taşınması ve depolama hizmeti amacı ile kara nakliye işlerinin organize edilmesi ve gerçekleştirilmesine ilişkin düzenleyeceğimiz açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.
İhale numarası: № 2021-02-MO-237.

Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.
İhale katılımı için LLME web sitesinde http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu 2 gün içinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Tatiana Koparan adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No. 22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 274 37 76/77 adrese teslim edilecektir.
Teknik destek konusunda Kamilla Jafarova (iletişim için tel. 0530 9285056) yardımcı olacaktır.
İhale teklifleri Türkçe dilinde ve ihale teklifleri 1 adet olarak hazırlanacaktır.

İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi:     23.02.2021
İhale dokümanların teslim etme son tarihi: 02.03.2021.
Teknik zarfların açılım (1. aşama) tarihi 03.03.2021saat 14:00’te İşveren adresinde yapılacaktır.
1. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir.
Açık eksiltme (2. aşama) için ön görünen tahmini tarihi 04.03.2021, kesin tarih ilerideki zamanda netleştirilecektir.
2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

İsteklilerin özel dikkatine!
İhale ticari zarfların açılımı, prosedürü ve açık eksiltmelere katılımı ile ilgili Tatiana Koparan’dan 0(212) 274 37 76/77-nolu telefondan destek alabilir ve tkoparan@lukoil.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir.

Ek № 1. Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler

1). İhale konusu, adres, teknik bilgileri, tesis detayları:
Baz yağların, katkıların ve bitmiş ürünlerin Aliağa ve İzmir limanlarından ALOSBI’de bulunan LUKOIL fabrikasına kadar taşınması ve depolanması.

2). Hizmet başlangıç - bitiş tarihi:
Sözleşme tarihinden itibaren 6 aylık.

3). Organizatör (İşveren). Genel bilgiler, firma adı, adres, iletişim bilgileri, tel.:
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye, 34335
Tel.: +90 (212) 274 37 76/77
Faks: +90 (212) 274 37 79
tkoparan@lukoil.com.tr

4). İhale düzeni, sorumlukları:
LUKOIL, TAŞIYICI FİRMA’ya Baz yağların, katkıların ve bitmiş ürünlerin Aliağa ve İzmir limanlarından ALOSBI’de bulunan LUKOIL fabrikasına kadar taşıma ve kendine ait olan bir depolama alanında depolama yükümlülüğünü yerine getirilmesi için, ticari belgeler, faturalar, sertifikalar dahil olmak üzere tüm belgeleri sağlayacaktır; TAŞIYICI FİRMA ilgili taşımalar ile ilgli yükümlülüğünü yerine getirecektir.
Taşıyıcı Firma’nın sorumlulukları:
• LUKOIL’in yüklerini taşımak için boş araçları sipariş etmeyi ve İzmir ve Aliağa limanlarından karayolu araçları ile yüklerin sevkiyatını organize etmeyi;
• LUKOIL’in talebine istinaden yüklerin taşınma aşamaları ve lokasyonu ile ilgili LUKOIL’e yazılı olarak bilgilendirmeyi;
• ihale konusu olan hizmeti vermek üzere diğer hizmetler etmeyi.

5). İsteklinin üretimde temel yükümlülükleri:
• Benzer projelerde çalışma;
• Yükleme için kullanılan araç veya konteynerin ulusal veya uluslararası; standartların bir veya birkaç kriterlerine regülasyonlarına uymasını sağlama
• İhale konusu ile ilgili düzenlenen sözleşmenin tüm şartlarına uyma.

6). Ödeme şartları ve düzeni:
Ödeme faturanın ibraz tarihinden itibaren, 75 (yetmiş beş) gün sonra yapacaktır.

İhale sonuçlarına göre, İhaleyi kazandığı takdirde Şirket ile 20 gün içinde Sözleşmeyi akdeder.

İhale Başvuru Formu

 • Kişi / Şirket Adı ve Unvanı *
 • Vergi Dairesi ve Numarası *
 • Adres *
 • Telefon *
 • Fax *
 • Cep Telefonu *
 • Email *
 • Website Adresi *
 • A) UYGULAMACI FİRMA
  B) TEDARİKÇİ FİRMA
 • Faaliyet Alanı *

TEDARİKÇİ FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM

 • Malzeme Branşları *
 • Açıklama *