LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ - LLME Ofis personeli için çipli yemek çeki hizmeti ihalesi

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin “LLME Ofis personeli için çipli yemek çeki hizmeti ihalesi” ne Sizi davet etmekteyiz.
İhale açık eksiltme yolu ile iki aşamalı yapılacaktır.
İhalenin konusu, TEDARİKÇİ’nin tarafından “Çipli Kart Ödeme Sistemi” çerçevesinde çipli yemek kartı tedarik edilmesi ve karşılığının ödenmesine ilişkin esasları konu eder. TEDARİKÇİ müstakil anlaşmalar yaptığı ve ‘Üye Kuruşları’ olarak tanımlanan yemek ve hazır gıda hizmeti veren kuruluşlar vasıtası ile geniş bir üye zinciri oluşturarak, bir yemek hizmetini organize etmektedir.

İhale numarası: № 2016-09-MO-094.

Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Posta adresi:
Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.

İhale katılımı için LLME web sitesinde http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu 2 gün içinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Tatiana Koparan adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 274 37 76/77 adrese teslim edilecektir.
Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır.

İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi    : 23.09.2016.
İhale dokümanların teslim etme son tarihi: 30.09.2016.
Teknik zarfların açılım (1. aşama) tarihi    : 03.10.2016 saat 11:00'de İşveren adresinde yapılacaktır.
1. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir.
Açık eksiltmeler (2. aşama) 04.10.2016 tarihinde saat 11:00'da Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacaktır.
2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

İsteklilerin özel dikkatine!
İhale ticari zarfların açılımı, prosedürü ve açık eksiltmelere katılımı ile ilgili Tatiana Koparan’dan 0(212) 274 37 76/77 -nolu telefondan destek alabilir ve tkoparan@lukoil.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir.

İhale teklifleri 1 adet olarak hazırlanacaktır.
Ek 1. Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler 1 sayfa.

Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler
«LLME Ofis personeli için çipli yemek çeki hizmeti ihalesi» ilişkin düzenleyeceğimiz LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ (Türkiye).

1). İhale konusu, adres, teknik bilgileri, tesis detayları:

İhalenin konusu, TEDARİKÇİ’nin tarafından “Çipli Kart Ödeme Sistemi” çerçevesinde çipli yemek kartı tedarik edilmesi ve karşılığının ödenmesine ilişkin esasları konu eder. TEDARİKÇİ müstakil anlaşmalar yaptığı ve ‘Üye Kuruşları’ olarak tanımlanan yemek ve hazır gıda hizmeti veren kuruluşlar vasıtası ile geniş bir üye zinciri oluşturarak, bir yemek hizmetini organize etmektedir.
Teslim Adresi: Akatlar Mah, Ebululla Mardin Cad, No:22, Maya Park Tower I, Beşiktaş İstanbul.

2). Hizmet başlangıç - bitiş tarihi: Aralık 2016 tarihinden itibaren 12 aylık.

3). Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve LTD STİ.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.
Tel.: +90 (212) 274 37 76/77
Faks: +90 (212) 274 37 79
tkoparan@lukoil.com.tr

4). İhale düzeni, sorumlukları:
LUKOIL'in sorumlukları:
İşveren, Ofis personeli için yemek kartı hizmeti ile ilgili ihale dokümantasyonunu sunacaktır.
• siparişlerini düzenli olarak kullanım ayından bir önceki ayın 25’ine kadar Tedarikçi’ye bildirecektir.
• her siparişe konu olan ödemeyi, Tedarikçi’nin banka hesabına gecikmeden çıkartacaktır.
• çalışacak kişi ya da kişilerin listesi LUKOIL tarafından Tedarikçi’ye en geç 1 gün içinde bildirecektir.
• çipli yemek kartlarının kullanımı hakkında personeli bilgilendirecektir. Tedarikçi üye işyerlerinin kredi tuşu ile kestiği yazar kasa fişi ”mükerrer mali kaydı” önlemek amacıyla LUKOIL tarafından personeline verilmeyecektir.
Tedarikçi sorumlukları:
Tedarikçi, LUKOIL’in bildireceği personel listesi için, Sözleşmede konu olan Ofis personeli için yemek kartı hizmetini eksiksiz olarak vermeye kabul ve taahhüt eder.
• LUKOIL’in belirli dönemler için sipariş vereceği ödenekler karşılığında bu liste ve tutarlar dâhilinde yüklemeleri en geç ertesi gün yapacaktır;
• kayıp ya da yeni kart taleplerini en geç 5 gün içinde teslim edecektir;
• LUKOIL’in yasaklanmasını istediği kartları ertesi günden itibaren yasaklayacaktır;
• üye kuruluş ağını belirli sürelerle LUKOIL’e bildirecektir;
• ürettiği ürünler ve kullandığı üretim teknolojisi açısından sorumlu olduğu bölgesel, ulusal ve uluslararası yasal yükümlülüklere (son kullanıcı güvenliği, çevre, iş güvenliği, işçi sağlığı, vb.) uygun hareket edeceğini beyan ve kabul eder.
  
5). İsteklinin temel yükümlülükleri:
İstekli, İhale söz konusu olan çipli yemek kartı hizmetlerinde en az 1 yıldır tecrübe olmalıdır.

6). Ödeme şartları ve düzeni: ödeme faturanın LUKOIL’e ulaşmasını müteakip en geç 30 iş günü içinde yapacaktır.

İhale Başvuru Formu

 • Kişi / Şirket Adı ve Unvanı *
 • Vergi Dairesi ve Numarası *
 • Adres *
 • Telefon *
 • Fax *
 • Cep Telefonu *
 • Email *
 • Website Adresi *
 • A) UYGULAMACI FİRMA
  B) TEDARİKÇİ FİRMA
 • Faaliyet Alanı *

TEDARİKÇİ FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM

 • Malzeme Branşları *
 • Açıklama *