LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ - Teneke ambalaj (16kg) kapak ile ve Gres kova (16kg, 4kg, 0.9kg) satın alma ihalesi

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tesisinde «Teneke ambalaj (16kg) kapak ile ve Gres kova (16kg, 4kg, 0.9kg) satın alma ihalesi» konusunda mal tedarikine LUKOIL’in belirteceği gres dolumu noktasına gres tenekelerinin ilişkin düzenleyeceğimiz açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.
İhale numarası: № 2019-10-SA-193.

Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, Turkiye, 34335.

İhale katılımı için LLME web sitesinde http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu 2 gün içinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Tatiana Koparan adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 274 37 76/77 adrese teslim edilecektir.
İhale teklifleri İngilizce / Türkçe dilinde hazırlanabilir.

İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi:      07.11.2019y.
İhale dökümanların teslim etme son tarihi: 14.11.2019y.
Teknik zarfların açılım (1. aşama) tarihi: 15.11.2019y. saat 11:00’de İşveren adresinde yapılacaktır.
1. aşamasında kayıtlı istekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir.
Açık eksiltme tarihi (2. aşama) 22.11.2019 saat 11:00'de Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, adresinde yapılacaktır.
2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

İsteklilerin özel dikkatine!
İhale ticari zarfların açılımı, prosedürü ve açık eksiltmelere katılımı ile ilgili Tatiana Koparan’dan 0(212) 274 37 76/77-nolu telefondan destek alabilir ve tkoparan@lukoil.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir (Teknik destek konusunda Deniz Akyüz - tel 0(543) 951 69 91 - yardımcı olacaktır).

İhale teklifleri 1 adet olarak hazırlanacaktır.
Ek № 1

1). İhale konusu, adres, teknik bilgileri, tesis detayları:
Teknik şartnameye uygun olarak Aliağa’da bulunan Madeni Yağ Üretim ve Dolum Tesisi’nde kullanacağı, Lukoil, Akpet ve fason dolumu yapılan markaların litolu tenekelerini ve LUKOIL’in belirteceği gres dolumu noktasına gres tenekelerinin üretimi ve teslimidir.
Adresi: Çoraklar Mah. 5002 Sk. No:23 Aliağa OSB (ALOSBİ)
Aliağa / İzmir, Turkiye

2). Hizmet başlangıç - bitiş tarihi:
1 yıldır, Aralık 2019 - Kasım 2020 tarihleri arasında.

3). Organizatör (işveren). Genel bilgiler, firma adı, adres, iletişim bilgileri, tel.:
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited STI.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, Turkiye
Tel.: +90 (212) 274 37 76/77
Faks: +90 (212) 274 37 79
tkoparan@lukoil.com.tr

4). İhale düzeni, sorumlukları:
İşveren, teneke üretimi ve teslimi ili ilgili tüm dokümantasyonu eksiksiz olarak sunmalıdır, yükleme yeri ve tarihi, sipariş miktarı, sevkiyat programı ile ilgili zamanınla bilgi iletecektir, Sözleşme şartlarına uygun olarak ödeme yapacaktır.
Tedarikçi sorumlukları:
Tedarikçi, Sözleşmede konu olan tenekelerim sürekli stok oluşturmayı ve bulundurmayı taahhüt eder, teneke ambalajını eksiksiz olarak üretimi ve teslimi etmeyi kabul ve taahhüt eder, Sözleşmenin ek olan yükleme planına uygun olarak.

5). İsteklinin üretimde temel yükümlülükleri:
İstekli, İhale söz konusu olan Teneke üretiminde en az 1 yıldır tecrübe olmalıdır. Tenekeler Kalite Güvence Sistemi ile uygun olarak üretilmektedir ve paketlenmektedir.

6). Ödeme şartları ve düzeni: Ödeme faturanın ibraz tarihinden itibaren, 90 gün sonra yapacaktır.

İhale sonuçlarına göre, İhaleyi kazandığı takdirde Şirket ile 20 gün içinde Sözleşmeyi akdeder.

İhale Başvuru Formu

 • Kişi / Şirket Adı ve Unvanı *
 • Vergi Dairesi ve Numarası *
 • Adres *
 • Telefon *
 • Fax *
 • Cep Telefonu *
 • Email *
 • Website Adresi *
 • A) UYGULAMACI FİRMA
  B) TEDARİKÇİ FİRMA
 • Faaliyet Alanı *

TEDARİKÇİ FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM

 • Malzeme Branşları *
 • Açıklama *