LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ – Bitmiş Ürün Depo İnşaası ihalesi

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ tesisinde « Bitmiş Ürün Depo İnşaası ihalesi » konusunda mal tedarikine ve LUKOIL’in belirteceği teslim noktasına ilişkin düzenleyeceğimiz açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.
İhale numarası: № 2020-09-YF-225.
Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No 22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.

İhale katılımı için LLME web sitesinde http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu 2 gün içinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Tatiana Koparan adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 274 37 76/77 adrese teslim edilecektir.
İhale teklifleri Türkçe ve 1 adet olarak hazırlanacaktır.

İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi: 01.10.2020.
İhale dokümanların teslim etme son tarihi: 05.10.2020.
Teknik zarfların açılım (1. aşama) tarihi 06.10.2020 saat 11:00’de İşveren adresinde yapılacaktır.
1. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir.
Açık eksiltmeler (2. aşama) 08.10.2020 tarihinde saat 12:00’de Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, 5002 Sokak, Çoraklar Mahallesi, No:23, Aliağa, İZMİR adresinde yapılacaktır.
2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

İsteklilerin özel dikkatine!
İhale ticari zarfların açılımı, prosedürü ve açık eksiltmelere katılımı ile ilgili Tatiana Koparan’dan 0(212) 274 37 76/77 -nolu telefondan destek alabilir ve tkoparan@lukoil.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir.


Ek 1. Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler 1 sayfa.

1). İhale konusu, adres, teknik bilgileri, tesis detayları:
Teknik şartnameye uygun olarak LUKOIL’ın İzmir, Aliağa’da bulunan Madeni Yağ Tesisinde inşaa edilecek Bitmiş Ürün Deposu’nun LUKOIL‘in belirlediği ve projede belirtilen noktada yapılması. Adresi: 5002 Sokak, Çoraklar Mahallesi, No:23, Aliağa, OSB (ALOSBI) Aliağa, İzmir.

2). Hizmet başlangıç - bitiş tarihi:
Lukoil’in kabul beyanı ile sözleşme sona erecektir.

3). Organizatör (İşveren). Genel bilgiler, firma adı, adres, iletişim bilgileri, tel.
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited ŞTİ.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335
Tel.: +90 (212) 274 37 76/77
Faks: +90 (212) 274 37 79
tkoparan@lukoil.com.tr

4). İhale düzeni, sorumlukları:
İşveren, Bitmiş Ürün Depo inşaası ve teslimine ilişkin tüm dokümantasyonu eksiksiz olarak sunmalıdır. İş başlangıç ve teslim tarihleri ve diğer tüm teknik detaylarla ilgili zamanında bilgi iletecektir, Sözleşme şartlarına uygun olarak ödeme yapacaktır.
Tedarikçi sorumlukları:
TEDARİKÇİ, İşveren tarafından belirlenen teknik ve ticari şartlara tam, eksiksiz, zamanında Bitmiş Ürün Depo’nun inşaasını yapmayı ve sözleşmede bulunan her bir maddeyi kabul ettiğini taahhüt eder.

5). Ödeme şartları ve düzeni:
Toplam bedelin 40% peşin; %60’ı Lukoil’in kabul bildiriminden teslim aşamasında, kalan %60'ı da eksiksiz olarak Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, Çoraklar Mah., 5002 sokak, No.23, Aliağa, İzmir adresine teslimi ve devreye alındıktan 60 gün sonra yapılacaktır.


İhale sonuçlarına göre, İhaleyi kazandığı takdirde Şirket ile 20 gün içinde Sözleşmeyi akdeder.

İhale Başvuru Formu

 • Kişi / Şirket Adı ve Unvanı *
 • Vergi Dairesi ve Numarası *
 • Adres *
 • Telefon *
 • Fax *
 • Cep Telefonu *
 • Email *
 • Website Adresi *
 • A) UYGULAMACI FİRMA
  B) TEDARİKÇİ FİRMA
 • Faaliyet Alanı *

TEDARİKÇİ FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM

 • Malzeme Branşları *
 • Açıklama *