LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ – Aliağa’da dökme baz yağ depolaması ile ilgili hizmet alımı ihalesi

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ tesisinde «Aliağa’da dökme baz yağ depolaması ile ilgili hizmet alımı ihalesi» konusunda hizmet alımına ilişkin düzenleyeceğimiz açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.
İhale numarası: № 2020-12-MO-235.
Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No 22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.

İhale katılımı için LLME web sitesinde http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu 2 gün içinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Tatiana Koparan adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 274 37 76/77 adrese teslim edilecektir.
İhale teklifleri Türkçe ve 1 adet olarak hazırlanacaktır.

İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi: 12.01.2021.
İhale dokümanların teslim etme son tarihi: 18.01.2021.
Teknik zarfların açılım (1. aşama) tarihi 19.01.2021 saat 11:00’de İşveren adresinde yapılacaktır.
1. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir.
Açık eksiltmeler (2. aşama) 21.01.2021 tarihinde saat 14:00’te Aliağa’da LUKOIL üretim tesisinde yapılacaktır.
2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

İsteklilerin özel dikkatine!
İhale ticari zarfların açılımı, prosedürü ve açık eksiltmelere katılımı ile ilgili Tatiana Koparan’dan 0(212) 274 37 76/77 -nolu telefondan destek alabilir ve tkoparan@lukoil.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir.

Ek 1. Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler 1 sayfa.

1). İhale konusu, adres, teknik bilgileri, tesis detayları:
Teknik şartnameye uygun olarak Aliağa’da bulunan depolama tesislerde dökme baz yağ depolamak.

Talep edilen hizmet:
• flexi tank konteynerleri ile gelen baz yağların depolama tesisindeki pompa sistemini kullanılarak depolama tanklarına alınması;
• depolama tanklarına alınan baz yağların depolanması;
• depolama tanklarından fabrikaya sevkedilmek üzere karayolu tankerlere dolum yapılması;
• nakliye dokümanlarının (sevk irsaliyelerin) düzenlenmesi;
• Depolama tankları yeni gelen baz yağ alınmadan önce başka bir ürün ile doluysa LUKOIL’e bilgi verilmesi ve tankların ürün alınmadan önce LUKOIL’den gelecek olan talimata istinaden gerektiğinde temizlenmesi;
• baz yağ tahliyesine başlamadan, kullanılacak pompaların tahliye için uygunluğunun kontrol edilmesi ve hazır hale getirilmesi;
• depolama tanklarının, bağlantılı oldukları ekipmanların (pompa, vana bağlantı elemanları, basınç göstergeleri) periyodik kontrollerinin yapılmış olması
• günlük stok takibi ve LUKOIL’e stok bilgilerinin raporlanması
• LUKOIL ürünleri için kullanılacak depolama tanklarının sigortalanmış olması

Depo ile ilgili hususlar:
• Aliağa’da bulunması
• Gerekli depolama lisanslara sahip olması
• Günde en az 6 araçlık çıkış için uygun olması

Uyulması gereken şartlar:
• Baz yağ depolama tankları, baz yağ dışında başka bir sıvı için kesinlikle kullanılmamalıdır
• Her bir tankın bağımsız hattı bulunmalı, farklı viskozite sınıfı (grade) baz yağlar birbirine karıştırılmamalıdır
• Hava durumunun 0 C’nin altında ve 45 C’nin üzerinde tahmil-tahliye operasyonları yapılmamalı
• Tankların Türk-Loydu veya akreditasonu olan muadil bir kuruluş tarafından çeper kalınlık, basınç ve kaynak testleri yapılmış olmalı
• Tankların su veya başka bir sıvı ile bağlantısı kesinlikle olmamalı, yangın önleme amaçlı sprinkler veya başka sistemler varsa tankın iç hacmiyle teması kesinlikle kesilmiş olmalı
• Depolama tankına bağlı pompa, vana ve diğer fitting ekipmanlarının periyodik kontrolleri yapılmış olmalı ve belgeleri talep edildiğinde ibraz edilmelidir
• Tank sahasında dayk duvarı olmalıdır
• Herhangi bir akıntı ve sızıntıya karşı acil eylem planı ve ekipmanlar mevcut olmalı
• Tankların bulunduğu tesis içinde karayolu tankerlerinin tartımı yapılabilecek terazi olmalı (akredite bir kuruluş tarafından yıllık kalibrasyonu yapılmış olmalı)
• Tankların bulunduğu sahada yanıcı, parlayıcı maddeler ile operasyon yapılmamalı, eğer yapılırsa ilgili devlet kurumları tarafından tüm izinlerinin alınmış olması ve ibraz edilmesi zorunludur.

2). Hizmet başlangıç tarihi:
Sözleşme tarihinden itibaren 12 aylık.

3). Organizatör (İşveren). Genel bilgiler, firma adı, adres, iletişim bilgileri, tel.
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited ŞTİ.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335
Tel.: +90 (212) 274 37 76/77
Faks: +90 (212) 274 37 79
tkoparan@lukoil.com.tr

4). İhale düzeni, sorumlulukları:
Hizmet vere ŞİRKET ve hizmet alan LUKOIL teknik şartname ve sözleşmede belirtilen şartlara uyacaklar.

5). Ödeme şartları ve düzeni:
Verilen depolama hizmetlerinin bedellerinin ödenmesi, fatura tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü içinde ŞİRKET’in banka hesabına havale yapma yoluyla gerçekleştirilir. Ödeme, sözleşme gereğince TL olarak yapılır. LUKOIL’nin banka hesabından paranın çıktığı gün ödemenin yapıldığı gün olarak kabul edilir.

İhale sonuçlarına göre, İhaleyi kazandığı takdirde Şirket ile 20 gün içinde Sözleşmeyi akdeder.

İhale Başvuru Formu

 • Kişi / Şirket Adı ve Unvanı *
 • Vergi Dairesi ve Numarası *
 • Adres *
 • Telefon *
 • Fax *
 • Cep Telefonu *
 • Email *
 • Website Adresi *
 • A) UYGULAMACI FİRMA
  B) TEDARİKÇİ FİRMA
 • Faaliyet Alanı *

TEDARİKÇİ FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM

 • Malzeme Branşları *
 • Açıklama *