LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ - Paketlenmiş ürünlerin Uluslararası multimodal (konteyner ve kara) nakliye ihalesi İspanya – Türkiye (Aliağa port)

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ, « Paketlenmiş ürünlerin Uluslararası multimodal (konteyner ve kara) nakliye ihalesi İspanya – Türkiye (Aliağa port)» adı altında dökme baz yağların flexi tank olarak denizyolu ve karayolu ile taşımalarına ilişkin düzenleyeceğimiz açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.
İhale numarası: № 2021-02-MO-238.

Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye, 34335.

İhale katılımı için LLME web sitesinde http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu 2 gün içinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Tatiana Koparan adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 274 37 76/77 adrese teslim edilecektir.
İhale teklifleri Türkçe dilinde ve 1 adet olarak hazırlanacaktır.

İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi:     23.02.2021
İhale dokümanların teslim etme son tarihi: 02.03.2021.
Teknik zarfların açılım (1. aşama) tarihi 03.03.2021saat 11:00’de İşveren adresinde yapılacaktır.
1. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir.
Açık eksiltme (2. aşama) için ön görünen tahmini tarihi 04.03.2021, kesin tarih ilerideki zamanda netleştirilecektir.
Akatlar Mah, Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335 adresinde yapılacaktır.
2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

İsteklilerin özel dikkatine!
İhale ticari zarfların açılımı, prosedürü ve açık eksiltmelere katılımı ile ilgili Tatiana Koparan’dan 0(212) 274 37 76/77-nolu telefondan destek alabilir ve tkoparan@lukoil.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir.

Ek 1. Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler 1 sayfa.

1). İhale konusu, adres, teknik bilgileri, tesis detayları
Madeni yağları ve madeni yağ katkılarını paketlenmiş ürünler olarak Avrupa yükleme noktalarından Türkiye’deki gümrük bölgesine (limandaki antrepo veya limana bağlı olmayan antrepolara) taşınması hizmeti amacı ile uluslararası kara ve deniz nakliye işlerinin organize edilmesi ve gerçekleştirilmesidir.

2). Hizmet başlangıç - bitiş tarihi:
Mart – Ağustos 2021 tarihleri arasında.

3). Organizatör (işveren). Genel bilgiler, firma adı, adres, iletişim bilgileri, tel.
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye, 34335.
Tel.: +90 (212) 274 37 76/77,
Faks: +90 (212) 274 37 79,
tkoparan@lukoil.com.tr

4). İhale düzeni, sorumlukları:
LUKOIL, TAŞIYICI FİRMA’ya yüklerin Avrupa’daki yükleme noktalarından Türkiye’deki gümrük bölgelerine kadar taşıma yükümlülüğünü yerine getirilmesi için, ticari belgeler, faturalar, sertifikalar dahil olmak üzere tüm belgeleri sağlayacaktır; TAŞIYICI FİRMA Avrupa yükleme noktalarından Türkiye’deki gümrük bölgelerine kadar taşınması ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirecektir.
Taşıyıcı Firmanın sorumlukları:
• LUKOIL’in yüklerini taşımak için boş araçları sipariş etmeyi ve TAŞIYICI FİRMA deposundan karayolu araçları ile yüklerin sevkiyatını organize etmeyi;
• karayolu araçları ile gelen LUKOIL’in yüklerini aktarma limanında kabul etmeyi;
• kendi terminalinde veya aktarma limanına ait terminalinde yüklerin karayolu araçlarından konteynerlere aktarma operasyonunun (gerektiğinde) sağlanmasını;
• yükleri zamanında gemiye bindirmeyi ve yükleme evraklarını düzenlemeyi;
• gemi bookingi yapmayı;
• terminaldeki elleçleme operasyonu ile ilgili oluşan masrafları ödemeyi;
• LUKOIL’in talebine istinaden yüklerin taşınma aşamaları ve lokasyonu ile ilgili LUKOIL’i yazılı olarak bilgilendirmeyi;
• ilgili gümrüklerde ilgili gümrük rejimlerine uygun olarak LUKOIL’in yüklerinin gümrüklenme işlemlerini tamamlamayı;
• denizyolu ile taşımayı organize etmeyi;
• yüklerin varış limanlarında tahliyesi ile yüklerin LUKOIL’e eksiksiz ve zamanında teslim edilmesini organize ve kontrol etmeyi;
• ihale konusu olan hizmeti vermek üzere diğer hizmetler etmeyi.

5). İsteklinin üretimde temel yükümlülükleri:
• Benzer projelerde çalışma;
• Yükleme için kullanılan araç veya konteynerin ulusal veya uluslararası standartların bir veya birkaç kriterlerine veya Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK) regülasyonlarına uymasını sağlama;
İhale konusu ile ilgili düzenlenen sözleşmenin tüm şartlarına uyma.

6). Ödeme şartları ve düzeni:
Ödeme faturanın ibraz tarihinden itibaren, 60 (altmış) gün sonra yapacaktır.Fatura yüklerin varış limanına vardığı tarihte kesilmektedir.

İhale sonuçlarına göre, İhaleyi kazandığı takdirde Şirket ile 20 gün içinde Sözleşmeyi akdeder.

İhale Başvuru Formu

 • Kişi / Şirket Adı ve Unvanı *
 • Vergi Dairesi ve Numarası *
 • Adres *
 • Telefon *
 • Fax *
 • Cep Telefonu *
 • Email *
 • Website Adresi *
 • A) UYGULAMACI FİRMA
  B) TEDARİKÇİ FİRMA
 • Faaliyet Alanı *

TEDARİKÇİ FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM

 • Malzeme Branşları *
 • Açıklama *