LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ – LLME fabrikasında, Aliağa, küçük ambalaj Otomatik dolum hattı satın alma, üretim ve montajı ihalesi (4-5l)

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ tesisinde «LLME fabrikasında, Aliağa, küçük ambalaj Otomatik dolum hattı satın alma, üretim ve montajı ihalesi (4-5l)» konusunda hizmet alımına ilişkin düzenleyeceğimiz açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.
İhale numarası: № 2020-10-YF-226.
Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No 22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.

İhale katılımı için LLME web sitesinde http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu 2 gün içinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Tatiana Koparan adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 274 37 76/77 adrese teslim edilecektir.
İhale teklifleri Türkçe ve 1 adet olarak hazırlanacaktır.

İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi: 19.02.2021.
İhale dokümanların teslim etme son tarihi: 22.02.2021.
Teknik zarfların açılım (1. aşama) tarihi 23.02.2021 saat 11:00’de İşveren adresinde yapılacaktır.
1. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir.
Açık eksiltmeler (2. aşama) 26.02.2021 tarihinde saat 13:00’te Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Besiktas, Istanbul, adresinde yapılacaktır.
2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

İsteklilerin özel dikkatine!
İhale ticari zarfların açılımı, prosedürü ve açık eksiltmelere katılımı ile ilgili Tatiana Koparan’dan 0(212) 274 37 76/77 -nolu telefondan destek alabilir ve tkoparan@lukoil.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir.


Ek 1. Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler 1 sayfa.

1). İhale konusu, adres, teknik bilgileri, tesis detayları:
Teknik şartnamede belirtilen tüm özelliklere uygun olarak Aliağa’da bulunan üretim – dolum tesisimize 4-5 L Tam Otomatik Ambalaj Dolum Hattı kurulumunu ve çalışır vaziyette teslimini sağlamak.

Talep edilen hizmet:
KOMPLE SET: Teknik şartnamedeki tüm teknik özelliklerin sağlanması şarttır.

1. Otomatik Boş ambalaj besleme konveyörü;
2. Dolum makinası;
3. Otomatik kapak beslemeli ambalaj kapak kapama ünitesi;
4. Kendinden yapışkanlı çift yüzlü tam otomatik etiketleme makinası;
5. Tam Otomatik Kolileme Makinası
6. Paletizer Makinası
7. Tam Otomatik Palet Strechleme Makinası ve bu makinaları ait tüm parçaların (Teknik Şartnamede açıkça yazılı) kurulum devreye alma ve LUKOIL personeline verilecek eğitimler TEDARİKÇİ FİRMA tarafından yerine getirilecektir.

TESLİM ŞEKLİ/YERİ:
Makinalar tahta palet üzerinde, streç film sargılı olarak LLME’nın Aliağa/izmir Madeni Yağ Fabrikasıdır teslim edilecektir. .

NAKLİYE / SİGORTA: Tedarikçi firmaya aittir.

MONTAJ, DEVREYE ALMA, KABUL :
LLK, DOLUM HATTI Aliağa Madeni Yağ Fabrikası’na teslim edildiğinde, hattı çalıştırmak için gerekli enerji kaynaklarını çekmiş, yeteri kadar ürün + boş ambalaj malzemeleri hazırlamış olacaktır. Makinaları kurmak ve kullanımı ile ilgili eğitimi
verecek teknisyen/teknisyenlerin uçak seyahat, günlük yeme-içme, konaklama masrafları TEDARİKÇİ FİRMA tarafından karşılanacak ;Aliağa Madeni Yağ fabrikasında devreye alınma hizmeti tedarikçi firma tarafından bedelsiz verilecektir.
Montaj çalışmasına, makinanın devreye alma çalıştırmasına ve teslim işlemine LLME’nın yetkili elemanları nezaret edecektir. Makinelerin montajı sırasında gerekli tüm elleçleme operasyonları ve araç/gereç ve personel Aliağa Madeni Yağ Fabrikası’na aittir. Tedarikçi Firma adına Aliağa Fabrika’da çalışacak olan teknik ekibin isimleri ve sigorta kayıtları ve gerekli iş görme yeterlilik belgeleri şirket antetli ve imzalı bir şekilde LLME’ya bildirilecektir.

EĞİTİM :
TEDARİKÇİ FİRMA devreye alma çalışmaları esnasında ve müteakip 5 işgünü içerisinde teknik destek ve eğitim amaçlı 1 elemanı fabrikada bulunduracaktır. Devreye almanın 1 ay sonrasında LLME’nın ihtiyaç duyması halinde TEDARİKÇİ FİRMA 2 gün tazeleme eğitimi verecektir. İhtiyaç halinde TEDARİKÇİ FİRMA telefon ile destek vermeyi ve destek verecek ilgili kişileri bildirmeyi LLK’ya taahhüt eder.

GARANTİ :
Malzeme ve işçilik hatalarına karşı devreye aldıktan sonra 2 yıldır. Makinalarda kullanılan tüm teknik ekipman ve bileşenler (Elektronik/Pnömatik/Mekanik) için üretici ana firma garanti şartları geçerlidir.

SERVİS/YEDEK PARÇA:
TEDARİKÇİ FİRMA gerekli olduğu hallerde 24 saat içinde lokal servis desteğini LLME’nın Aliağa Fabrika’sına verecektir.TEDARİKÇİ FİRMA mutabık kalınan orjinal kritik yedek parçaları tutmayı ve gerektiğinde 24 saat içinde Aliağa Fabrika’sına teslim etmeyi taahhüt etmelidir.

2). Hizmet başlangıç- bitiş tarihi:
Sözleşmenin imza tarihinden itibaren 4-5 L Tam Otomatik Ambalaj Dolum Hattı’nın tam ve eksiksiz, çalışır vaziyette teslim edilmesine kadar

3). Organizatör (İşveren). Genel bilgiler, firma adı, adres, iletişim bilgileri, tel.
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited ŞTİ.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335
Tel.: +90 (212) 274 37 76/77
Faks: +90 (212) 274 37 79
tkoparan@lukoil.com.tr

4). İhale düzeni, sorumlulukları:
Hizmet veren ŞİRKET ve hizmet alan LUKOIL teknik şartname ve sözleşmede belirtilen şartlara uyacaklar.

5). Ödeme şartları ve düzeni:
Toplam bedelin % 30’ı sipariş aşamasında 6 aylık teminat mektubunun teslimi sonrasında,
%70’ı ise sistemin tam ve eksiksiz olarak çalışır vaziyette devreye alınmasından itibaren 90 (doksan) günün sonunda ödeme yapılacaktır.
İhale tamamlandıktan sonra gelecek olan her türlü fiyat, kanuni vergi değişikliği, ithalat mevzuatı ile ilgili değişiklikler ve bunların getireceği maliyet artışları tedarikçi firmaya ait olacaktır.
Fiyatlara KDV dâhil değildir.

TEMİNAT: Sipariş aşamasında toplam bedelin %30’ı oranında 6 aylık teminat mektubu LUKOIL’e teslim edilecektir. Teminat mektubu teslimi sonrası peşinat ödemesi yapılacaktır.

İhale sonuçlarına göre, İhaleyi kazandığı takdirde Şirket ile 20 gün içinde Sözleşmeyi akdeder.

İhale Başvuru Formu

 • Kişi / Şirket Adı ve Unvanı *
 • Vergi Dairesi ve Numarası *
 • Adres *
 • Telefon *
 • Fax *
 • Cep Telefonu *
 • Email *
 • Website Adresi *
 • A) UYGULAMACI FİRMA
  B) TEDARİKÇİ FİRMA
 • Faaliyet Alanı *

TEDARİKÇİ FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM

 • Malzeme Branşları *
 • Açıklama *