LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ - Fabrikada sabah, öğle ve akşam yemeği hizmeti ihalesi

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ tesisinde «Fabrikada sabah, öğle ve akşam yemeği hizmeti» konusunda düzenleyeceğimiz açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.
İhale numarası: № 2021-03-F-242.

Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye, 34335.

İhale katılımı için LLME web sitesinde http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu 2 gün içinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Tatiana Koparan adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 274 37 76/77 adrese teslim edilecektir.
İhale teklifleri Türkçe dilinde hazırlanabilir.

İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi:     18.03.2021.
İhale dökümanların teslim etme son tarihi: 25.03.2021.
Teknik zarfların açılım (1. aşama) tarihi 26.03.2021 saat 11:00’de İşveren adresinde yapılacaktır.
1. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir.
Açık eksiltmeler (2. aşama) 30.03.2021 tarihinde saat 15:00’te Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, Çoraklar Mah., 5002 Sokak, Aliağa, İZMİR adresinde yapılacaktır.
2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

İsteklilerin özel dikkatine!
İhale ticari zarfların açılımı, prosedürü ve açık eksiltmelere katılımı ile ilgili Tatiana Koparan’dan 0(212) 274 37 76/77 -nolu telefondan destek alabilir ve tkoparan@lukoil.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir.

İhale teklifleri 1 adet olarak hazırlanacaktır.
Ek 1. Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler 1 sayfa.

1). İhale konusu, adres, teknik bilgileri, tesis detayları:
Teknik Şartname ve Sözleşmeye uygun olarak Aliağa’da bulunan Madeni Yağ Üretim ve Dolum Tesisi’nde sabah, öğle ve akşam yemeği hizmeti alımıdır.
Adresi: Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, Çoraklar Mah. 5002 Sokak, Aliağa, İzmir.

2). Hizmet başlangıç - bitiş tarihi:
Nisan 2021 tarihinden itibaren 12 aylık.

3). Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.
Tel.: +90 (212) 274 37 76/77
Faks: +90 (212) 274 37 79
tkoparan@lukoil.com.tr

4). İhale düzeni, sorumlukları:
İşveren, Sözleşmede detaylı olarak belirtilen taahhüt ve yükümlülükleri yerine getirmek ve günlük yemek sayısı ile ilgili zamanında ilgililere bilgi vermekle yükümlüdür. Sözleşme şartlarına uygun olarak ödeme yapacaktır.
Yüklenici sorumlukları:
Yüklenici Sözleşmede ve Teknik Şartnamede yazılı kriterlere uygun yemek teslimini belirtilen zamanda Aliağa Fabrika adresine teslim etmekle yükümlüdür.

5). İsteklinin üretimde temel yükümlülükleri:
İstekli, İhale söz konusu olan Yemek üretimi konusunda en az 1 yıl tecrübeli olmalıdır. Yemek yapımında kullanılan her türlü malzemenin tümü Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri Tüzüğüne (GMT), Türk Standartları Enstitüsü Kurumu (TSE)’nin standartlarına ve yönetmeliklerde belirtilen gıda ve/ veya katkı maddeleri şartlarına uygun olacaktır

6). Ödeme şartları ve düzeni:
Hizmetin alımından sonra, YÜKLENİCİ tarafından düzenlenmiş olan haftalık yada aylık fatura ait olduğu ayın son gününden itibaren; 60 gün sonra yapacaktır.

İhale sonuçlarına göre, İhaleyi kazandığı takdirde Şirket ile 10 gün içinde sözleşmeyi akdeder.

İhale Başvuru Formu

 • Kişi / Şirket Adı ve Unvanı *
 • Vergi Dairesi ve Numarası *
 • Adres *
 • Telefon *
 • Fax *
 • Cep Telefonu *
 • Email *
 • Website Adresi *
 • A) UYGULAMACI FİRMA
  B) TEDARİKÇİ FİRMA
 • Faaliyet Alanı *

TEDARİKÇİ FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM

 • Malzeme Branşları *
 • Açıklama *