LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ – Baz yağ depolama ve elleçleme ihalesi (Gebze)

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, «Baz yağ depolama ve elleçleme ihalesi» adı altında dökme baz yağların Gebze bölgesinde bulunan antrepoda depolanmasına ve elleçleme yapılmasına ilişkin düzenleyeceğimiz açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.
İhale numarası: № 2021-03-MO-241.

Organizatör (işveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No. 22, Beşiktaş, İstanbul, Turkiye, 34335.

İhale katılımı için LLME web sitesinde http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu 2 gün içinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Tatiana Koparan adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 274 37 76/77 adrese teslim edilecektir.
İhale teklifleri Türkçe dilinde hazırlanabilir.

İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi:     24.03.2021.
İhale dökümanların teslim etme son tarihi: 31.03.2021.
Teknik zarfların açılım (1. aşama) tarihi 01.04.2021 saat 11:00’de İşveren adresinde yapılacaktır.
1. aşamasında kayıtlı istekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir.
Açık eksiltmeler (2. aşama) 06.04.2021 tarihinde saat 11:30’da Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No. 22, Beşiktaş, İstanbul, 34335 adresinde yapılacaktır.
2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

İsteklilerin özel dikkatine!
İhale ticari zarfların açılımı, prosedürü ve açık eksiltmelere katılımı ile ilgili Tatiana Koparan’dan 0(212) 274 37 76/77-nolu telefondan destek alabilir ve tkoparan@lukoil.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir.

İhale teklifleri 1 adet olarak hazırlanacaktır.
Ek 1. Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler 1 sayfa.

1). İhale konusu, adres, teknik bilgileri, tesis detayları TEDARİKÇİ FİRMA tarafından Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde kurulu depolama tesisi içerisinde, kendisine ait tanklardan, baz yağ depolanması için LUKOIL’e tahsis edilmesi ile, söz konusu ürünün analiz, LUKOIL’in onayı bulunması kaydıyla bağımsız gözetim ve elleçlenmesi (tahliye ve dolum operasyonu) işlemlerini içeren hizmetin verilmesidir.

2). Hizmet başlangıç - bitiş tarihi:
Sözleşme tarihinden itibaren itibaren 1 yıldır.

3). Organizatör (işveren). Genel bilgiler, firma adı, adres, iletişim bilgileri, tel.
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited STİ.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye, 34335.
Tel.: +90 (212) 274 37 76/77
Faks: +90 (212) 274 37 79
tkoparan@lukoil.com.tr

4). İhale düzeni, sorumlukları:
TEDARİKÇİ FİRMA depolarına LUKOIL adına deniz tankerinden depolama tanklarına pompalamış olduğu ürünü, aynı miktar ve kalitede olmak şartıyla kendi depolarında stoklayacaktır. Ürün bu sözleşme kapsamındaki tüm işlem ve süreçlerde her zaman LUKOIL’in mülkiyetinde kalacak ve her zaman LUKOIL’in nam ve hesabına işlem görecektir.
TEDARİKÇİ FİRMA sorumlukları:
• Baz yağ tahliyesine başlamadan, kullanılacak boru hatlarının tahliye için uygunluğunun kontrol edilmesi ve hazır hale getirilmesi
• Sahil tanklarının, boru hatlarının ve bağlantılı oldukları ekipmanların (pompa,vana bağlantı elemanları basınç göstergeleri) periyodik kontrollerinin yapılması
• Kullanılan depolama ve sevkiyat ve analiz teknolojisi açısından sorumlu olduğu bölgesel, ulusal ve uluslararası yasal yükümlülüklere (son kullanıcı güvenliği, çevre, iş güvenliği, işçi sağlığı, vb.) uygun hareket edilmesi
• Tahliye öncesi depolama tankında baz yağ mevcut ise ilgili baz yağın analizlerin yapılması ve ilgili sertifikaların sunulması
• Deniz tankeri ile gelen dökme baz yağların tesisteki sahil tanklarına pompalanması (deniz tankerinden sahil tanklarına tahliye edilmesi)
• Sahil tanklarına alınana dökme baz yağların depolanması
• Deniz tankerleri, karayolu tanklerleri ve flexi tanklarına dolum yapılarak günlük ürün çıkışlarının sağlanması
• Stok hareketlerinin takip edilip günlük bazda raporlanması.

5). İsteklinin üretimde temel yükümlülükleri:
• Deniz bağlantıları olan antrepo lisansı sahibi veya lisans sahibinin alt kiracısı olma;
• Aylık olarak 2000 mton’luk kapasiteli 2 ayrı depolama tankı sağlama;
• İhale konusu ile ilgili düzenlenen sözleşmenin tüm şartlarına uyma.

6). Ödeme şartları ve düzeni:
Ödeme aylık olarak kesilecek olan faturanın tarihinden itibaren, 60 (altmış) gün sonra yapılacaktır.

İhale sonuçlarına göre, İhaleyi kazandığı takdirde Şirket ile 10 gün içinde sözleşmeyi akdeder

İhale Başvuru Formu

 • Kişi / Şirket Adı ve Unvanı *
 • Vergi Dairesi ve Numarası *
 • Adres *
 • Telefon *
 • Fax *
 • Cep Telefonu *
 • Email *
 • Website Adresi *
 • A) UYGULAMACI FİRMA
  B) TEDARİKÇİ FİRMA
 • Faaliyet Alanı *

TEDARİKÇİ FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM

 • Malzeme Branşları *
 • Açıklama *