LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ – Yenilenmiş IBC ambalaj satın alma ihalesi

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tesisi için «Yenilenmiş IBC ambalaj satın alma ihalesi (1000 lt)» konusunda mal tedariğine LUKOIL’in belirteceği teknik özelliklerde açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.
İhale numarası: № 2021-05-SA-249.

Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Posta adresi: Akatlar M ah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.

İhale katılımı için LLME web sitesinde http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu 2 gün içinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Tatiana Koparan adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 274 37 76/77 adrese teslim edilecektir.
İhale teklifleri Türkçe dilinde hazırlanmaktadır.

İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi:     30.06.2021.
İhale dökümanların teslim etme son tarihi: 07.07.2021.
Teknik zarfların açılım (1. aşama) tarihi 09.07.2021 saat 11:00’de İşveren adresinde yapılacaktır.
1. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir.
Açık eksiltmeler (2. aşama) 12.07.2021 tarihinde saat 13:00’te Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, Çoraklar Mah., 5002 Sokak, Aliağa, İZMİR adresinde yapılacaktır.
2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

İsteklilerin özel dikkatine!
İhale ticari zarfların açılımı, prosedürü ve açık eksiltmelere katılımı ile ilgili Tatiana Koparan’dan 0(212) 274 37 76/77 -nolu telefondan destek alabilir ve tkoparan@lukoil.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir.

İhale teklifleri 1 adet olarak hazırlanacaktır.
Ek 1. Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler.

LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ (Türkiye) düzenleyeceğimiz «Yenilenmiş IBC ambalaj (1000 lt) satın alma ihalesine» ilişkin genel bilgiler.

1). İhale konusu, adres, teknik bilgileri, tesis detayları:
Teknik şartnameye uygun olarak Aliağa’da bulunan Madeni Yağ Üretim ve Dolum Tesisinde kullanılacak, Lukoil, Akpet ve fason dolumu yapılan markaların üretiminde kullanılacak 1000 Lt Yenilenmiş Intermediate Bulk Container’ların tedariği ve teslimidir.
Adresi: Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, Çoraklar Mahallesi, 5002 Sokak, No. 23, Aliağa, İzmir.

2). Hizmet başlangıç - bitiş tarihi:
Temmuz 2021 tarihinden itibaren 12 aylık.

3). Organizatör (İşveren). Genel bilgiler, firma adı, adres, iletişim bilgileri, tel.:
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited ŞTİ.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.
Tel.: +90 (212) 274 37 76/77
Faks: +90 (212) 274 37 79
tkoparan@lukoil.com.tr

4). İhale düzeni, sorumlukları:
İşveren, Yenilenmiş IBC tedariği ve teslimi ile ilgili tüm dokümantasyonu eksiksiz olarak sunmalıdır, yükleme yeri ve tarihi, sipariş miktarı, sevkiyat programı ile ilgili bilgileri zamanında iletecektir, Sözleşme şartlarına uygun olarak ödeme yapacaktır.
Tedarikçi sorumlukları:
Tedarikçi, Sözleşmede konu olan Yenilenmiş IBC’lerin eksiksiz olarak teminini ve teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5). İsteklinin üretimde temel yükümlülükleri:
İstekli, İhale söz konusu olan Yenilenmiş IBC’lerin tedariğinde en az 1 yıldır tecrübeli olmalıdır. Söz konusu Yenilenmiş IBC’leri Kalite Güvence Sistemi ile uygun olarak tedarik ve sevk etmelidir.

6). Ödeme şartları ve düzeni:
Ödeme faturanın ibraz tarihinden itibaren, 75 gün sonra yapacaktır.

İhale sonuçlarına göre, İhaleyi kazandığı takdirde Şirket ile 20 gün içinde Sözleşmeyi akdeder.

İhale Başvuru Formu

 • Kişi / Şirket Adı ve Unvanı *
 • Vergi Dairesi ve Numarası *
 • Adres *
 • Telefon *
 • Fax *
 • Cep Telefonu *
 • Email *
 • Website Adresi *
 • A) UYGULAMACI FİRMA
  B) TEDARİKÇİ FİRMA
 • Faaliyet Alanı *

TEDARİKÇİ FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM

 • Malzeme Branşları *
 • Açıklama *