LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ – Antifriz katkısı satın alma ihalesi (inorganik)

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin İzmir Aliağa’da bulunan Madeni Yağ Üretim ve Dolum Tesisinde imal ettiği Antifriz ürünlerin üretiminde kullanılmak üzere “Antifriz katkısı (inorganik) satın alma ihalesine” sizi davet etmekteyiz.
İhale açık eksiltme yolu ile iki aşamalı yapılacaktır.
İhalenin konusu, LUKOIL tarafından teknik detayları belirtilen Antifriz katkısının tedarikçi tarafından sözleşmede yazılı şartlar ve LUKOIL’in kendisine vereceği teknik şartname, ekli belgeler ve ilgili mevzuata uygun olarak üretimi ve LUKOIL’e teslimidir.

İhale numarası: № 2021-07-SA-252.

Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.

İhale katılımı için LLME web sitesinde http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu 2 gün içinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Tatiana Koparan adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 274 37 76/77 adrese teslim edilecektir.
İhale teklifleri Türkçe ve İngilizce dilinde hazırlanabilir.

İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi:     15.07.2021.
İhale dokümanların teslim etme son tarihi: 29.07.2021.
Teknik zarfların açılım (1. aşama) tarihi: 30.07.2021, saat 11:00’de İşveren adresinde yapılacaktır.

1. aşamasında kayıtlı İstekli Temsilcilerin bulunması zorunlu değildir.
Açık eksiltmeler (2. aşama) 04.08.2021 tarihinde saat 11:00'de Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335 adresinde yapılacaktır.
2. aşamasında kayıtlı İstekli Temsilcilerin bulunması zorunludur.

İsteklilerin özel dikkatine!
İhale ticari zarfların açılımı, prosedürü ve açık eksiltmelere katılımı ile ilgili Tatiana Koparan’dan 0(212) 274 37 76/77 -nolu telefondan destek alabilir ve tkoparan@lukoil.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir.

İhale teklifleri 1 adet olarak hazırlanacaktır.
Ek 1. Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler 1 sayfa.

1). İhale konusu, adres, teknik bilgileri, tesis detayları İhale konusu:
İhalenin konusu, LUKOIL’in İzmir Aliağa’da bulunan üretim ve dolum tesisinde imal ettiği antifriz ürünlerinin üretiminde kullanılmak üzere inorganik katkının (bundan böyle Ürün olarak anılacaktır.) TEDARİKÇİ tarafından üretilerek ya da tedarik ederek sözleşmede yazılı şartlar ve LUKOIL’in kendisine vereceği teknik şartname, ekli belgeler ve ilgili mevzuata uygun olarak üretimi veya temini ve LUKOIL’e teslimi hususlarına ilişkin olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
Teslim Adresi: Çoraklar Mah. 5002 Sokak No:23 Aliağa OSB (ALOSBİ) Aliağa/ İzmir/ Türkiye
Tel: +90 232 621 50 74-75.

2). Hizmet başlangıç - bitiş tarihi:
Sözleşme tarihinden itibaren 1 yıldır.

3). Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited STI.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.
Tel.: +90 (212) 274 37 76/77
Faks: +90 (212) 274 37 79
tkoparan@lukoil.com.tr

4). İhale düzeni, sorumlukları:
İşveren, antifriz katkısı üretimi ya da tedariği ve teslimi ile ilgili tüm dokümantasyonu eksiksiz olarak sunmalıdır, sipariş miktarı, sevkiyat programı ile ilgili zamanında bilgi iletecektir, Sözleşme şartlarına uygun olarak ödeme yapacaktır.
Tedarikçi sorumlukları:
Tedarikçi, Sözleşmede konu olan katığın eksiksiz olarak üretimini ve/veya tedariğini ve teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5). İsteklinin üretimde temel yükümlülükleri:
İstekli, İhale söz konusu olan katıkların üretiminde ve/veya tedariğinde en az 2 yıldır tecrübeli olmalıdır. Söz konusu katıkları Kalite Güvence Sistemi ile uygun olarak üretmelidir.

6). Ödeme şartları ve düzeni
Ödeme faturanın ibraz tarihinden itibaren, 60 gün sonra yapacaktır.

İhale sonuçlarına göre, İhaleyi kazandığı takdirde Şirket ile 20 gün içinde Sözleşmeyi akdeder.

İhale Başvuru Formu

 • Kişi / Şirket Adı ve Unvanı *
 • Vergi Dairesi ve Numarası *
 • Adres *
 • Telefon *
 • Fax *
 • Cep Telefonu *
 • Email *
 • Website Adresi *
 • A) UYGULAMACI FİRMA
  B) TEDARİKÇİ FİRMA
 • Faaliyet Alanı *

TEDARİKÇİ FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM

 • Malzeme Branşları *
 • Açıklama *