LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ - Basılı malzeme hizmeti satın alma ihalesi

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin pazarlama dökümantasyonunda kullanılmak üzere ‘Basılı malzeme hizmeti satın alma ihalesine’ sizi davet etmekteyiz.
İhale açık eksiltme yolu ile iki aşamalı yapılacaktır.
İhalenin konusu, LUKOIL tarafından tasarımları iletilen basılı malzemelerim Tedarikçi tarafından basımı ve gerektiğinde grafik tasarım işlemlerinin Tedarikçi tarafından sözleşmede yazılı şartlar ve LUKOIL’in kendisine vereceği teknik şartname, ekli belgeler ve ilgili mevzuata uygun olarak üretimi ve LUKOIL’e teslimidir.
İhale numarası: № 2021-07-SA-254.

Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.

İhale katılımı için LLME web sitesinde http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu 2 gün içinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Tatiana Koparan adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 274 37 76/77 adrese teslim edilecektir.
İhale teklifleri Türkçe dilinde hazırlanabilir.

İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi: 07.08.2021.
İhale dokümanların teslim etme son tarihi: 14.08.2021.
Teknik zarfların açılım (1. aşama) tarihi: 16.08.2021 saat 11:00de İşveren adresinde yapılacaktır.
1. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir.
Açık eksiltmeler (2. aşama) 18.08.2021 tarihinde saat 11:00'da Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, adresinde yapılacaktır.
2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

İsteklilerin özel dikkatine!
İhale ticari zarfların açılımı, prosedürü ve açık eksiltmelere katılımı ile ilgili Tatiana Koparan’dan 0(212) 274 37 76/77 -nolu telefondan destek alabilir ve tkoparan@lukoil.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir.

İhale teklifleri 1 adet olarak hazırlanacaktır.

Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler
«Pazarlama Dökümantasyonları için Baskılı malzeme satın alma ihalesi» ilişkin düzenleyeceğimiz LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. Ve Tic. LTD ŞTİ (Türkiye).

1). İhale konusu, adres, teknik bilgileri, tesis detayları İhale konusu:
LUKOIL tarafından TEDARİKÇİ’ye iletilen görsellerinin ve basılı reklam malzemelerinin basım, ciltleme, grafik tasarım işlemlerinin TEDARİKÇİ tarafından, sözleşmede yazılı şartlar ve LUKOIL’in kendisine vereceği teknik şartname, ekli belgeler ve ilgili mevzuata uygun olarak üretimi veya temini ve LUKOIL’e teslimi hususlarına ilişkin olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
Teslim Adresi: Akatlar Mah, Ebululla Mardin Cad, No:22, Maya Park Tower I, Beşiktaş, İstanbul.

2). Hizmet başlangıç - bitiş tarihi:
Sözleşme tarihinden itibaren 12 aylık.

3). Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited STI.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.
Tel.: +90 (212) 274 37 76/77
Faks: +90 (212) 274 37 79
tkoparan@lukoil.com.tr

4). İhale düzeni, sorumlukları:
İşveren, basılı malzeme üretimi ve teslimi ile ilgili ihale dokümantasyonunu sunacaktır.
Sipariş miktarı, sevkiyat programı ile ilgili zamanında bilgi iletecektir, Sözleşme şartlarına uygun olarak ödeme yapacaktır.

Tedarikçi sorumlukları:
Tedarikçi, Sözleşmede konu olan basılı malzeme materyallerinin eksiksiz olarak üretimini ve teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5). İsteklinin üretimde temel yükümlülükleri:
İstekli, İhale söz konusu olan etiketleri üretiminde en az 1 yıldır tecrübe olmalıdır. Söz konusu etiketleri Kalite Güvence Sistemi ile uygun olarak üretilmektedir ve paketlenmektedir.

6). Ödeme şartları ve düzeni:
Ödeme faturanın ibraz tarihinden itibaren, 90 gün sonra yapacaktır.

İhale sonuçlarına göre, İhaleyi kazandığı takdirde Şirket ile 20 gün içinde Sözleşmeyi akdeder.

İhale Başvuru Formu

 • Kişi / Şirket Adı ve Unvanı *
 • Vergi Dairesi ve Numarası *
 • Adres *
 • Telefon *
 • Fax *
 • Cep Telefonu *
 • Email *
 • Website Adresi *
 • A) UYGULAMACI FİRMA
  B) TEDARİKÇİ FİRMA
 • Faaliyet Alanı *

TEDARİKÇİ FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM

 • Malzeme Branşları *
 • Açıklama *