LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve TİC. LTD ŞTİ - Kurumsal kimliğe uygun LUKOIL GENESIS servis noktası markalandırma ve dekorasyon işleri satın alma ihalesi

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tesisinde «Kurumsal Kimliğe Uygun LUKOIL GENESIS Servis Noktası Markalandırma ve Dekorasyon İşleri satın alma ihalesi» konusunda mal tedariğine ilişkin düzenleyeceğimiz açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.
İhale numarası: № 2021-11-PM-263.

Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Besiktas, İstanbul, Turkey, 34335.

İhale katılımı için LLME web sitesinde http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu 2 gün içinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Tatiana Koparan adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Besiktas, Istanbul, 34335, tel: 0 (212) 274 37 76/77 adrese teslim edilecektir.
İhale teklifleri Türkçe dilinde hazırlanabilir.

İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi:     15.11.2021.
İhale dokümanların teslim etme son tarihi: 19.11.2021.
Teknik zarfların açılım (1. aşama) tarihi 19.11.2021 saat 16:00’da İşveren adresinde yapılacaktır.
1. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir.
Açık eksiltmeler (2. aşama) 22.11.2021 tarihinde saat 11:30’da zoom üzerine yapılacaktır.
2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

İsteklilerin özel dikkatine!
İhale ticari zarfların açılımı, prosedürü ve açık eksiltmelere katılımı ile ilgili Tatiana Koparan’dan 0(212) 274 37 76/77 -nolu telefondan destek alabilir ve tkoparan@lukoil.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir.

İhale teklifleri 1 adet olarak hazırlanacaktır.
Ek 1. Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler 1 sayfa.

1) İhale konusu, adres, teknik bilgileri, tesis detayları:
LUKOIL tarafından talep edilen ve kurumsal kimliğine uygun kompozit cephe tabelası, vinil görsel tabela, owv cam giydirme, aydınlatma armatürü, bayrak totem, plon totem, standart fener pano, reklam malzemeleri ve sair tefriş malzemelerinin üretimi, bu ürünlerin montajı, demontaj, nakliye, bakım onarım, üretim ve benzeri hizmetlerinin TEDARİKÇİ tarafından iş bu sözleşme şartlarına uygun olarak yapılmasıdır.

2) Hizmet başlangıç - bitiş tarihi:
Aralık 2021 - Ocak 2022.

3) İhale düzeni, sorumlukları:
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve LTD ŞTİ.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 (212) 274 37 76/77
Faks: +90 (212) 274 37 79
tkoparan@lukoil.com.tr

4) İsteklinin üretimde temel yükümlülükleri:
İşveren, sözleşme ve teknik şartnamede belirtilen malzemelerin üretimi ve teslimi ile ilgili dokümantasyonu eksiksiz olarak sunmalıdır, yükleme yeri ve tarihi, sipariş miktarı, sevkiyat programı ile ilgili bilgileri zamanında iletecektir, Sözleşme şartlarına uygun olarak ödeme yapacaktır.
Tedarikçi sorumlukları:
Sözleşme ve teknik şartnamede belirtilen malzemelerin teknik şartnameye uygun eksiksiz olarak üretim ve teslimi etmeyi kabul ve taahhüt eder. Kendi üretim tesisi olmalıdır ve ürünleri bu tesiste üretmelidir.

5) İsteklinin üretimde temel yükümlülükleri
İstekli, İhale söz konusu olan malzemeleri üretimi konusunda en az 3 yıldır tecrübeli olmalıdır.

6) Ödeme şartları ve düzeni:
Ödeme faturanın ibraz tarihinden itibaren, 60 gün sonra yapacaktır.

İhale sonuçlarına göre, İhaleyi kazandığı takdirde Şirket ile 20 gün içinde Sözleşmeyi akdeder.

İhale Başvuru Formu

 • Kişi / Şirket Adı ve Unvanı *
 • Vergi Dairesi ve Numarası *
 • Adres *
 • Telefon *
 • Fax *
 • Cep Telefonu *
 • Email *
 • Website Adresi *
 • A) UYGULAMACI FİRMA
  B) TEDARİKÇİ FİRMA
 • Faaliyet Alanı *

TEDARİKÇİ FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM

 • Malzeme Branşları *
 • Açıklama *