LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ - Şirket personeli için araç kiralama ihalesi

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin “Şirket araç kiralama ihalesine’ sizi davet etmekteyiz.
İhale açık eksiltme yolu ile iki aşamalı yapılacaktır.
İhalenin konusu, LUKOIL tarafından iletilen araçların TEDARİKÇİ tarafından yazılı şartlar ve LUKOIL’in kendisine vereceği teknik şartname, ekli belgeler ve ilgili mevzuata uygun olarak LUKOIL’e teslimidir.

İhale numarası: 2016-11-MO-103.

Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.

İhale katılımı için LLME web sitesinde http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu 2 gün içinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Tatiana Koparan adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 274 37 76/77 adrese teslim edilecektir.
İhale teklifleri Türkçe dilinde hazırlanabilir.

İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi:     20.01.2017.
İhale dokümanların teslim etme son tarihi: 26.01.2017.
Teknik zarfların açılım (1. aşama) tarihi:     27.01.2017 saat 11:00’de İşveren adresinde yapılacaktır.
1. aşamasında kayıtlı istekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir.
Açık eksiltmeler (2. aşama) 30.01.2017 15:00'te Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Besiktas, Istanbul, adresinde yapılacaktır.
2. aşamasında kayıtlı istekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

İsteklilerin özel dikkatine!
İhale ticari zarfların açılımı, prosedürü ve açık eksiltmelere katılımı ile ilgili Tatiana Koparan’dan 0(212) 274 37 76/77 -nolu telefondan destek alabilir ve tkoparan@lukoil.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir.

İhale teklifleri 1 adet olarak hazırlanacaktır.
Ek 1. Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler 1 sayfa.

«Şirket araç kiralama ihalesi» ilişkin düzenleyeceğimiz LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ (Türkiye).

1). İhale konusu, adres, teknik bilgileri, tesis detayları İhale konusu:
LUKOIL tarafından TEDARİKÇİ’ye iletilen araç siparişlerinin TEDARİKÇİ tarafından, sözleşmede yazılı şartlar ve LUKOIL’in kendisine vereceği teknik şartname, ekli belgeler ve ilgili mevzuata uygun olarak temini ve LUKOIL’e teslimi hususlarına ilişkin olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Ayrıca LUKOIL’in tedarik edeceği araçların teknik özellikleri, fiyatlandırma ve ödeme koşulları ile diğer hususlar bu sözleşmenin konusu kapsamındadır.
Teslim Adresi:
Akatlar Mah, Ebululla Mardin Cad, No:22, Maya Park Tower I, Beşiktaş, İstanbul. 

2). Hizmet başlangıç - bitiş tarihi:
Şubat 2017 tarihinden itibaren 36 aylık (Sözleşmede araçların teslim tarihleri tek tek bildirilmiştir)

3). Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited STI.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.
Tel.: +90 (212) 274 37 76/77
Faks: +90 (212) 274 37 79
tkoparan@lukoil.com.tr

4). İhale düzeni, sorumlukları:
İşveren, Şirket araç kiralaması ile ilgili ihale dokümantasyonunu sunacaktır. Araç miktarı, teslimat programı ile ilgili zamanında bilgi iletecektir, Sözleşme şartlarına uygun olarak ödeme yapacaktır.
Tedarikçi sorumlukları:
Tedarikçi, Sözleşmede konu olan araçların eksiksiz olarak teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5). İsteklinin üretimde temel yükümlülükleri:
İstekli, İhale söz konusu olan Şirket araç kiralama konusunda en az 1 yıldır tecrübe olmalıdır.

6). Ödeme şartları ve düzeni:
Ödeme faturanın ibraz tarihinden itibaren, 15 gün sonra yapacaktır.

İhale sonuçlarına göre, İhaleyi kazandığı takdirde Şirket ile 20 gün içinde Sözleşmeyi akdeder.

İhale Başvuru Formu

 • Kişi / Şirket Adı ve Unvanı *
 • Vergi Dairesi ve Numarası *
 • Adres *
 • Telefon *
 • Fax *
 • Cep Telefonu *
 • Email *
 • Website Adresi *
 • A) UYGULAMACI FİRMA
  B) TEDARİKÇİ FİRMA
 • Faaliyet Alanı *

TEDARİKÇİ FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM

 • Malzeme Branşları *
 • Açıklama *