LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ – Köpük cihazı satın alma ihalesi

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tesisinde «Köpük cihazı satın alma ihalesi» konusunda mal tedarikine ve LUKOIL’in belirteceği teslim noktasına ilişkin düzenleyeceğimiz açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.
İhale numarası: № 2017-08-YF-125.

Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No 22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.

İhale katılımı için LLME web sitesinde http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu 2 gün içinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Tatiana Koparan adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 274 37 76/77 adrese teslim edilecektir.
İhale teklifleri Türkçe hazırlanması zorunludur.

İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale dokümanların teslim etme son tarihi: 28.08.2017.
Teknik zarfların açılım (1. aşama) tarihi 06.09.2017 saat 12:00’de İşveren adresinde yapılacaktır.
1. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir.
Açık eksiltmeler (2. aşama) 15.09.2017 tarihinde saat 14:30’da Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, Coşkun Yolgörmez Cad., No:17, Aliağa, İZMİR adresinde yapılacaktır.
2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

İsteklilerin özel dikkatine!
İhale ticari zarfların açılımı, prosedürü ve açık eksiltmelere katılımı ile ilgili Tatiana Koparan’dan 0(212) 274 37 76/77 -nolu telefondan destek alabilir ve tkoparan@lukoil.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir.

İhale teklifleri 1 adet olarak hazırlanacaktır.
Ek 1. Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler 1 sayfa.

«Köpük cihazı satın alma ihalesi» düzenleyeceğimiz LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

1). İhale konusu, adres, teknik bilgileri, tesis detayları İhale konusu:
Teknik şartnameye uygun olarak LUKOIL’ın İzmir, Aliağa’da bulunan Madeni Yağ Kalite Kontrol Laboratuvarı uygulamalarında kullanılıcak ‘Köpürme Özelliği Tayin Cihazı LUKOIL‘in belirteceği noktaya tedarik ve teslim edilmesidir. Adresi: Çoraklar Mahallesi, 5002 Sokak, No:23, Aliağa, OSB (ALOSBI) Aliağa, İzmir.

2). Hizmet başlangıç - bitiş tarihi:
Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi ile sona erecektir.

3). Organizatör (işveren). Genel bilgiler, firma adı, adres, iletişim bilgileri, tel.
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited ŞTİ.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335
Tel.: +90 (212) 274 37 76/77
Faks: +90 (212) 274 37 79
tkoparan@lukoil.com.tr

4). İhale düzeni, sorumlukları:
İşveren, tedarik ve teslim edilecek cihaz sistemi ilgili tüm dokümantasyonu eksiksiz olarak sunmalıdır, sipariş tarihi, sipariş miktarı ile ilgili zamanınla bilgi iletecektir, Sözleşme şartlarına uygun olarak ödeme yapacaktır.
Tedarikçi sorumlukları:
TEDARİKÇİ, İşveren tarafından belirlenen teknik ve ticari şartlara tam, eksiksiz, zamanında kimyasal tedarik ve temin etmeyi taahhüt eder.

5). Ödeme şartları ve düzeni:
Toplam bedelin %50’si sipariş aşamasında; %50’si Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, Çoraklar Mahallesi, 5002 sokak No. 23, Aliağa, İzmir adresine teslimi ve çalışır durumda devreye alınma işlemi alındıktan sonra yapılacaktır.

İhale sonuçlarına göre, İhaleyi kazandığı takdirde Şirket ile 20 gün içinde Sözleşmeyi akdeder.

İhale Başvuru Formu

 • Kişi / Şirket Adı ve Unvanı *
 • Vergi Dairesi ve Numarası *
 • Adres *
 • Telefon *
 • Fax *
 • Cep Telefonu *
 • Email *
 • Website Adresi *
 • A) UYGULAMACI FİRMA
  B) TEDARİKÇİ FİRMA
 • Faaliyet Alanı *

TEDARİKÇİ FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM

 • Malzeme Branşları *
 • Açıklama *