LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ – Özel güvenlik hizmeti ihalesi (Aliağa)

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, «Özel güvenlik hizmeti ihalesi (Aliağa)» adı altında fabrika güvenliğinin sağlanması, giriş çıkış kontrolleri, çevre koruma, çevre güvenliğinin sağlanması, güvenlik, gözetim, denetim işlerine ilişkin düzenleyeceğimiz açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.
İhale numarası: № 2017-11-MO-135.

Organizatör (işveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No. 22, Beşiktaş, İstanbul, Turkiye, 34335.

İhale katılımı için LLME web sitesinde http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu 2 gün içinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Tatiana Koparan adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 274 37 76/77 adrese teslim edilecektir.
İhale teklifleri Türkçe dilinde hazırlanabilir.

İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi:     29.11.2017.
İhale dökümanların teslim etme son tarihi: 06.12.2017.
Teknik zarfların açılım (1. aşama) tarihi: 07.12.2017 saat 11:00’de İşveren adresinde yapılacaktır.
1. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir.
Açık eksiltmeler (2. aşama) 08.12.2017 tarihinde saat 14:30’de Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No. 22, Beşiktaş, İstanbul, 34335 adresinde yapılacaktır.
2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

İsteklilerin özel dikkatine!
İhale ticari zarfların açılımı, prosedürü ve açık eksiltmelere katılımı ile ilgili Tatiana Koparan’dan 0(212) 274 37 76/77-nolu telefondan destek alabilir ve tkoparan@lukoil.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir.

İhale teklifleri 1 adet olarak hazırlanacaktır.

Ek № 1. Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler.
İHALE KONUSU: «Özel güvenlik hizmeti ihalesi (Aliağa)»

1). İhale konusu, adres, teknik bilgileri, tesis detayları:
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve İlgili Yönetmelik esasları dahilinde, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, Çoraklar Mahallesi, 5002 Sokak No:23 ALOSBİ-ALİAĞA/İZMİR adresi hudutları içerisinde bulunan Lukoil Lubricants Middle East Madeni Yağ San ve Tic. Ltd. Şti. İzmir-Aliağa Madeni Yağ Fabrikasının; çevre koruma, giriş-çıkış kontrolleri, çevre güvenliğinin sağlanması ve bu bölgede kötü niyetli kişilerin huzura, mala, cana olabilecek saldırılarını bertaraf etmek, yasaların ve tahsis edilen personel ve ekipmanların imkanları dahilinde caydırıcı güvenlik tedbirlerinin alınması, hizmeti alan kuruluş yöneticilerinin 5188 sayılı yasa hudutları dışına çıkmamak kaydı ile koruma, güvenlik, gözetim, denetim gibi konulara yönelik taleplerinin yerine getirilmesi işidir.

2). Hizmet başlangıç - bitiş tarihi:
Aralık 2017 – Aralık 2018 tarihleri arasında.

3).Organizatör (işveren). Genel bilgiler, firma adı, adres, iletişim bilgileri, tel:
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited STİ.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye, 34335.
Tel.: +90 (212) 274 37 76/77
Faks: +90 (212) 274 37 79
tkoparan@lukoil.com.tr

4).İhale düzeni, sorumlukları:
YÜKLENİCİ FİRMA Sözleşmede belirtilen yasa, tüzük, standartlar, yönetmelik ve nizamnameleri uygulamakla mükellef ve sorumludur.
YÜKLENİCİ FİRMA sorumlukları:
• Personel dikkatle seçilerek ve mümkün olduğu kadar sık personel değişimi yapılmayarak personelin devamlı çalışması sağlanacaktır. Personel alımı, çalıştırılması, işten çıkarılması İş Kanununa göre yapılacaktır.
• Yüklenici firma tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında İçişleri Bakanlığınca onaylanmış, özel güvenlik görevlisi kıyafeti ile aksesuar ve teçhizat kullanılacaktır.
• YÜKLENİCİ tarafından, 5188 Sayılı Özel güvenlik hizmetlerine dair kanunla verilen yetkiler kapsamında, şirket iç ve dış tüzüğüne ve görev talimatlara uyulup uyulmadığı konusunda belirli ve belirsiz zamanlarda kontrol edilecektir
• YÜKLENİCİ firma tarafından istihdam edilecek Özel Güvenlik Görevlilerinin, Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olması, görev yapmasında fiziki arıza bulunmaması, fiziki kontrolden geçmiş olması ve sözleşmede belirtilen asgari şartları taşıması gerekmektedir. .

5 ).İsteklinin üretimde temel yükümlülükleri:
• YÜKLENİCİ, LUKOIL ALİAĞA-FABRİKA olarak belirtilen adreste, fakat LUKOIL’e ait olan numaradan farklı olmak üzere SGK İşyeri Sicil numarası alacaktır.
• YÜKLENİCİ, ödenen Gelir Vergisi makbuzu, SGK Aylık ve dört aylık prim bildirgelerini, maaş ve SGK primlerinin yattığına dair banka dekontlarını LUKOIL’e ibraz etmekler yükümlüdür.

6). Ödeme şartları ve düzeni:
Ödeme faturanın ibraz tarihinden 5 işgünü içerisinde yapacaktır.

İhale sonuçlarına gore, İhaleyi kazandığı takdirde Şirket ile 10 gün içinde Sözleşmeyi akdeder

İhale Başvuru Formu

 • Kişi / Şirket Adı ve Unvanı *
 • Vergi Dairesi ve Numarası *
 • Adres *
 • Telefon *
 • Fax *
 • Cep Telefonu *
 • Email *
 • Website Adresi *
 • A) UYGULAMACI FİRMA
  B) TEDARİKÇİ FİRMA
 • Faaliyet Alanı *

TEDARİKÇİ FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM

 • Malzeme Branşları *
 • Açıklama *