LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ – Antalya’ya düzenleyeceği bayi motivasyon gezisi (otel rezervasyonu, yemekler, transferler, saha etkinlik hizmetleri)

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin «Antalya’ya düzenleyeceği bayi motivasyon gezisi (otel rezervasyonu, yemekler, transferler, saha etkinlik hizmetleri)» konusunda açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.
İhale numarası: № 2017-11-PM-139.

Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.

İhale katılımı için LLME web sitesinde http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu 2 gün içinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Tatiana Koparan adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 274 37 76/77 adrese teslim edilecektir.
İhale teklifleri Türkçe dilinde hazırlanabilir.

İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi: 11.12.2017;
İhale dokümanların teslim etme son tarihi: 13.12.2017;
Teknik zarfların açılım (1. aşama) tarihi saat 15.12.2017 saat 11:00’de İşveren adresinde yapılacaktır.
1. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir.
Açık eksiltmeler (2. aşama) 18.12.2017 tarihinde saat 11:00’de Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335 adresinde yapılacaktır.
2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

İsteklilerin özel dikkatine!
İhale ticari zarfların açılımı, prosedürü ve açık eksiltmelere katılımı ile ilgili Tatiana Koparan’dan 0(212) 274 37 76/77 -nolu telefondan destek alabilir ve tkoparan@lukoil.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir.

İhale teklifleri 1 adet olarak hazırlanacaktır.
Ek 1. Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler 1 sayfa.

Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler
«Suudi Arabistan Umre’ye’e düzenleyeceği bayi motivasyon gezisi (uçak bileti, otel rezervasyonu, yemekler, transferler, geziler ve rehberlik hizmetleri)» ilişkin düzenleyeceğimiz LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ.

1). İhale konusu, adres, teknik bilgileri, tesis detayları:
Sözleşmeye uygun olarak Lukoil’in talebi doğrultusunda Antalya bölgesinde otel rezervasyonları, transferler, geziler ve yemekler konusunda hizmet alımının sağlanması.
Adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.

2). Hizmet başlangıç - bitiş tarihi: 21-24 Aralık 2017

3). Organizatör (İşveren). Genel bilgiler, firma adı, adres, iletişim bilgileri, tel.:
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited STI.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.
Tel.: +90 (212) 274 37 76/77
Faks: +90 (212) 274 37 79
tkoparan@lukoil.com.tr

4). İhale düzeni, sorumlukları:
İşveren; ihaleyle ilişik tüm dokümantasyonu eksiksiz olarak, zamanında sunar, ihaleye Sözleşme şartlarına uygun olarak ödeme yapar.
Tedarikçi; Sözleşmeye konu olan hizmetleri eksiksiz olarak hizmet etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5). İsteklinin üretimde temel yükümlülükleri
İstekli,
1-İhaleye konu olan Antalya ve bayi organizasyonları konusunda en az 3 yıllık tecrübeye ve referanslara sahip olmalıdır.
2-IATA belgesine sahip olmalıdır.

6). Ödeme şartları ve düzeni:
Sözleşme bedelinin 50%‘lik kısım kişilerin otele yerleştiği 2. günde yapılacaktır.
Kalan 50%lik kısmın ödemesi, tüm organizasyonun tamamlanmasını takiben 30 gün içerisinde yapılacaktır.
TEDARİKÇİ, işbu Sözleşme çerçevesindeki tüm yükümlülükleri ile LUKOIL’e vereceği doğrudan ve/veya dolaylı her türlü zararın teminatını teşkil etmek üzere işbu Sözleşme bedelinin %20 (yüzde yirmisi) tutarındaki nakdi teminatı veya süresiz yada işbu Sözleşme süresi sonuna kadar geçerli, metni ve temin edileceği bankası LUKOIL tarafından onaylanacak banka teminat mektubunu işbu Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte LUKOIL’e verecektir. TEDARİKÇİ bu teminat mektubu ile ilgili tüm masrafları kendisi ödeyecektir.

İhale sonuçlarına göre, İhaleyi kazandığı takdirde Şirket ile 3 gün içinde Sözleşmeyi akdeder.

İhale Başvuru Formu

 • Kişi / Şirket Adı ve Unvanı *
 • Vergi Dairesi ve Numarası *
 • Adres *
 • Telefon *
 • Fax *
 • Cep Telefonu *
 • Email *
 • Website Adresi *
 • A) UYGULAMACI FİRMA
  B) TEDARİKÇİ FİRMA
 • Faaliyet Alanı *

TEDARİKÇİ FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM

 • Malzeme Branşları *
 • Açıklama *