LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ – 16-20-25 L Ambalaj Dolum hattı satın alma ve montajı ihalesi

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ tesisinde «16-20-25L Ambalaj Dolum Hattı satın alma ve montajı ihalesi» konusunda mal tedarikine ve LUKOIL’in belirteceği teslim noktasına ilişkin düzenleyeceğimiz açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.
İhale numarası: № 2018-07-YF-156.
Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No 22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.

İhale katılımı için LLME web sitesinde http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu 2 gün içinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Tatiana Koparan adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 274 37 76/77 adrese teslim edilecektir.
İhale teklifleri Türkçe hazırlanması zorunludur.

İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale dokümanların teslim etme son tarihi: 10.09.2018.
Teknik zarfların açılım (1. aşama) tarihi 05.09.2018 saat 11:00’de İşveren adresinde yapılacaktır.
1. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir.
Açık eksiltmeler (2. aşama) 14.09.2018 tarihinde saat 10:00’da Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335 adresinde yapılacaktır.
2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

İsteklilerin özel dikkatine!
İhale ticari zarfların açılımı, prosedürü ve açık eksiltmelere katılımı ile ilgili Tatiana Koparan’dan 0(212) 274 37 76/77 -nolu telefondan destek alabilir ve tkoparan@lukoil.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir.

İhale teklifleri 1 adet olarak hazırlanacaktır.
Ek 1. Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler 1 sayfa.

1). İhale konusu, adres, teknik bilgileri, tesis detayları:
Teknik şartnameye uygun olarak LUKOIL’ın İzmir, Aliağa’da bulunan Madeni Yağ üretim tesisinde kullanılacak ‘16-20-25 L Ambalaj hattının LUKOIL‘in belirteceği noktaya tedarik ve teslim edilmesidir'.
Adresi: Çoraklar Mahallesi, 5002 Sokak, No:23, Aliağa, OSB (ALOSBI) Aliağa, İzmir.

2). Hizmet başlangıç - bitiş tarihi:
Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin tam ve eksiksiz olarak getirilmesi ile sona erecektir.

3). Organizatör (İşveren). Genel bilgiler, firma adı, adres, iletişim bilgileri, tel.
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited ŞTİ.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335
Tel.: +90 (212) 274 37 76/77
Faks: +90 (212) 274 37 79
tkoparan@lukoil.com.tr

4). İhale düzeni, sorumlukları:
İşveren, tedarik ve teslim edilecek 16-20-25 L Ambalaj Dolum Hattı ilgili tüm dokümantasyonu eksiksiz olarak sunmalıdır, sipariş tarihi, sipariş miktarı ile ilgili zamanında bilgi iletecektir, Sözleşme şartlarına uygun olarak ödeme yapılacaktır.
Tedarikçi sorumlukları:
TEDARİKÇİ, İşveren tarafından belirlenen teknik ve ticari şartlara uygun olarak tam, eksiksiz ve zamanında 16-20-25 L Ambalaj Dolum Hattını tedarik ve temin etmeyi taahhüt eder.

5). Ödeme şartları ve düzeni:
Toplam bedelin %25’i sipariş aşamasında, %50 ‘si Aliağa, İzmir adresine teslimi ve dolum hattının devreye alınmasından itibaren 10 gün içinde, kalan %25’i 16-20-25 L Ambalaj dolum hattının devreye alınmasından 90 gün sonra olacak şekilde ödeme yapılacaktır.

İhale sonuçlarına göre, İhaleyi kazandığı takdirde Şirket ile 20 gün içinde Sözleşmeyi akdeder.

İhale Başvuru Formu

 • Kişi / Şirket Adı ve Unvanı *
 • Vergi Dairesi ve Numarası *
 • Adres *
 • Telefon *
 • Fax *
 • Cep Telefonu *
 • Email *
 • Website Adresi *
 • A) UYGULAMACI FİRMA
  B) TEDARİKÇİ FİRMA
 • Faaliyet Alanı *

TEDARİKÇİ FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM

 • Malzeme Branşları *
 • Açıklama *