LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ. - Tayland Pattaya’ya düzenleyeceği bayi motivasyon gezisi (uçak bileti, otel rezervasyonu, yemekler, transferler, geziler ve rehberlik hizmetleri) ihalesi

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin «Tayland Pattaya’ya düzenleyeceği bayi motivasyon gezisi (uçak bileti, otel rezervasyonu, yemekler, transferler, geziler ve rehberlik hizmetleri)» konusunda açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.
İhale numarası: № 2018-11-PM-164.

Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.

İhale katılımı için LLME web sitesinde http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu 2 gün içinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Tatiana Koparan adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 274 37 76/77 adrese teslim edilecektir.
İhale teklifleri Türkçe dilinde hazırlanabilir.

İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi:     29.11.2018.
İhale dokümanların teslim etme son tarihi: 06.12.2018.
Teknik zarfların açılım (1. aşama) tarihi 07.12.2018 saat 11:00’de İşveren adresinde yapılacaktır.
1. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir.
Açık eksiltmeler (2. aşama) 10.12.2018 tarihinde saat 11:00’de Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335 adresinde yapılacaktır.
2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

İsteklilerin özel dikkatine!
İhale ticari zarfların açılımı, prosedürü ve açık eksiltmelere katılımı ile ilgili Tatiana Koparan’dan 0(212) 274 37 76/77 -nolu telefondan destek alabilir ve tkoparan@lukoil.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir.

İhale teklifleri 1 adet olarak hazırlanacaktır.

Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler
«Tayland Pattaya’ya düzenleyeceği bayi motivasyon gezisi (uçak bileti, otel rezervasyonu, yemekler, transferler, geziler ve rehberlik hizmetleri)» ilişkin düzenleyeceğimiz LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ.

1). İhale konusu, adres, teknik bilgileri, tesis detayları:
Sözleşmeye uygun olarak Lukoil’in talebi doğrultusunda Tayland Pattaya otel rezervasyonları, yurt dışı uçak bilet rezervasyonları, transferler, geziler ve yemekler konusunda hizmet alımının sağlanması.
Adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.

2). Hizmet başlangıç - bitiş tarihi:
2 ayrı gezi 03-09 Ocak 2019 ve 09-15 Ocak 2019 arasında.

3). Organizatör (İşveren). Genel bilgiler, firma adı, adres, iletişim bilgileri, tel.:
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Tic. LTD ŞTİ.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.
Tel.: +90 (212) 274 37 76/77
Faks: +90 (212) 274 37 79
tkoparan@lukoil.com.tr

4). İhale düzeni, sorumlukları:
İşveren; ihaleyle ilişik tüm dokümantasyonu eksiksiz olarak, zamanında sunar, ihaleye Sözleşme şartlarına uygun olarak ödeme yapar.
Tedarikçi; Sözleşmeye konu olan hizmetleri eksiksiz olarak hizmet etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5). İsteklinin üretimde temel yükümlülükleri:
İstekli,
1- İhaleye konu olan yurtdışı bayi organizasyonları konusunda en az 3 yıllık tecrübeye ve referanslara sahip olmalıdır;
2- IATA belgesine sahip olmalıdır.

6). Ödeme şartları ve düzeni:
Sözleşme bedelinin 25%i Sözleşme imzalanmasına müteakip, %50 si konaklamanın 2. günü, kalan %25 tutar tüm turların tamamlanmasını takiben 5 iş günü içerisinde yapılacaktır (1. grup için 14.01.2019, 2. grup için 20.01.2019’dir).

İhale sonuçlarına göre, İhaleyi kazandığı takdirde Şirket ile 3 gün içinde Sözleşmeyi akdeder.

İhale Başvuru Formu

 • Kişi / Şirket Adı ve Unvanı *
 • Vergi Dairesi ve Numarası *
 • Adres *
 • Telefon *
 • Fax *
 • Cep Telefonu *
 • Email *
 • Website Adresi *
 • A) UYGULAMACI FİRMA
  B) TEDARİKÇİ FİRMA
 • Faaliyet Alanı *

TEDARİKÇİ FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM

 • Malzeme Branşları *
 • Açıklama *