AKPET Akaryakıt Dağıtım A.Ş. – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alımı

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş. için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alımı İhalesi işi için açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.   

KISA TANITIM:

LUKOIL bünyesinde ki Akpet Akaryakıt ve Akpet Gaz a ait terminaller, merkez ofis, ikmal noktalarında ilgili yönetmenlik kapsamında tehlikeli madde güvenlik danışmanı hizmet alımıdır. 22/05/2014 tarih ve 29007 sayılı resmi gazetenin hükümlüğü çerçevesinde aşağıdaki işleri kapsar:

 

ADR Kapsamında TMGD Hizmet Alımı

IMDG ve ADR Kapsamındaki Tek TMGD Hizmet Alımı

 

Organizatör (İşveren): 
Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.
 
İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi:        30.04.2019;
İhale dokümanların teslim etme son tarihi:  14.05.2019;

Teknik Değerlendirmenin (1.aşama) tarihi: 21.05.2019 İşveren adresinde yapılacaktır. Kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir. Açık eksiltmeler (2. aşama) Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, adresinde olup tarih bilgisi ayrıca bildirilecektir.  2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

 
İhale numarası: № AK-TEP-T11

İhale katılımı için http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Murat Köse adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 376 66 00 adrese teslim edilecektir. 

Bilgi ve destek için 0 (212) 376 66 00 (6612) veya mkose@lukoil.com.tr iletişim detaylarından ulaşabilirsiniz.


İsteklilerin özel dikkatine:  
İsteklerin aşağıda yer alan İhale Başvuru Formu ’nu doldurulması rica olunur. Başvuru formlarının kayıt yapılmasıyla ilgili bir sıkıntı yaşanmaması adına başvuru formunun ulaşıp ulaşmadığını e-mail ile teyit etmeniz rica olunur.

Saygılarımızla,

LUKOIL İhale Komisyonu