DEĞERLİ MADDE TAŞIMA HİZMET ALIMI

İHALEYE KATILMA DAVETİYESİ

Sayın Yetkili,

İşbu davetiye ile sizleri aşağıda bilgileri verilmekte olan Açık İhalemize iştirak etmek üzere davet ediyoruz.

İHALE HAKKINDA GENEL BİLGİ:

İhalenin Konusu     :  DEĞERLİ MADDE TAŞIMA HİZMET ALIMI

İhale hakkında Genel Bilgi :   Ulusal Marker Taşıması

İhale Usulü                                 : İki Aşamalı Açık İhale

Sözleşme (İş) Süresi                 : 2 Yıl

İhale İlan Tarihi                          : 25.10.2018

Son Başvuru Tarihi                    : 01.11.2018 (İhale İlan Tarihinden itibaren 7 takvim günü içerisinde)

İhaleyi Düzenleyen                    : LUKOIL Eurasia Petrol A.Ş.

İhale Adresi                                : Akatlar Mh. Ebulula Mardin Cd. No:22, Maya Park Tower 1, Beşiktaş, 34335 İstanbul
                                                                                                                       
                                                   

İletişim                        : Murat KÖSE

Tel                                : (0212) 376 66 00 (Dahili: 6612)

Email                            : mkose@lukoil.com.tr

                                                          

İsteklilerin aşağıda yer alan “İhale Başvuru Formu ”nu doldurmaları rica olunur. Başvuruların incelenmesini müteakip, İhaleye katılmasına engel bulunmayan İsteklilere “İhale Başvuru Dokümanları” tarafımızdan gönderilecektir.

Kendilerine “İhale Başvuru Dokümanları” gönderilen İsteklilerin Başvuru Dosyalarını, bildirim yazısında belirtildiği şekilde ve eksiksiz halde en geç aşağıda yer alan tarihe kadar İhale Adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale Başvuru Evraklarının Son Teslim Tarihi                                                     :   08.11.2018

İhalenin birinci aşamasının (Teknik Değerlendirme) gerçekleşme tarihi          :   12.11.2018

İhalenin ikinci aşamasının (Açık Eksiltme Toplantısı) gerçekleşme tarihi tarafınıza ayrıca bildirilecektir.

İhale tekliflerinin Geçerlilik Süresi, ihalenin yapıldığı tarihten itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır. İhaleyi kazanan firma ile ihaleyi kazandığına dair bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 10 takvim günü içinde sözleşme imzalanır.

İhale ’ye ilişkin her türlü soru için İhale Müdürü Murat Köse ile iletişime geçebilirsiniz.

 

NOT: Başvuru formlarının kayıt yapılmasıyla ilgili bir sıkıntı yaşanmaması adına başvuru formunun ulaşıp ulaşmadığını mail (mkose@lukoil.com.tr) ile teyit etmeniz önemle rica olunur.

 

Saygılarımızla,

LUKOIL İhale Komisyonu