AKPET Akaryakıt Dağıtım A.Ş. – Mersin Bölgesi Motorin ile Harmanlama Amaçlı Oto Biyodizel temini

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş. için Mersin Bölgesi Motorin ile Harmanlama Amaçlı Oto Biyodizel temini ihalesi için açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.   

ÖZET
•              Oto Biodizel: Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 3824.90.97.90.54 G.T.İ.P. numarasında yer alan ve EPDK tarafından oto biodizel üretimi için verilen “İşleme Lisansı” sahibi firmalar tarafından yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden (Türkiye’de üretilen tarım ürünleri, Türkiye’de ekilip hasat edilen tarım ürünlerini ifade etmektedir.) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak Türkiye’de toplanan bitkisel atık yağlardan elde edilen malı ifade eder.

•              Spesifikasyonları TS EN 14214:2012+A1:2014 SIVI PETROL ÜRÜNLERİ - YAĞ ASİDİ METİL ESTERLERİ (YAME/BİYODİZEL) - DİZEL MOTORLARDA VE ISITMA UYGULAMALARINDA KULLANILAN - ÖZELLİKLER VE DENEY YÖNTEMLERİ standardında uygun olmalıdır.

•              Oto Biodizel temini ihalesi bölge bazlı gerçekleştirilecektir. Bu bölge Mersin bölge olacaktır.


Organizatör (İşveren): 
Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.
 
İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi:       08.08.2019;
İhale dokümanların teslim etme son tarihi:  20.08.2019;

Teknik Değerlendirmenin (1.aşama) tarihi: 21.08.2019 İşveren adresinde yapılacaktır. Kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir. Açık eksiltmeler (2. aşama) Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, adresinde olup tarih bilgisi ayrıca bildirilecektir.  2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

 
İhale numarası: № AK-TEP-T21

İhale katılımı için http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Murat Köse adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 376 66 00 adrese teslim edilecektir. 

Bilgi ve destek için 0 (212) 376 66 00 (6612) veya mkose@lukoil.com.tr iletişim detaylarından ulaşabilirsiniz.


İsteklilerin özel dikkatine:  
İsteklerin aşağıda yer alan İhale Başvuru Formu ’nu doldurulması rica olunur. Başvuru formlarının kayıt yapılmasıyla ilgili bir sıkıntı yaşanmaması adına başvuru formunun ulaşıp ulaşmadığını e-mail ile teyit etmeniz rica olunur.

Saygılarımızla,

LUKOIL İhale Komisyonu