AKPET Akaryakıt Dağıtım A.Ş. – Personel İstihdam ve Bordrolama Hizmetleri İhalesi

 DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Türkiye Şirketler Grubu (Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş., Akpet Gaz A.Ş.,Lukoil İstasyon İşletmeciliği Ltd. Şti.) için Personel İstihdam ve Bordrolama Hizmetleri alım ihalesi işi için açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.

KAPSAM

Tesisler ve Merkez lokasyonlarında görevlendirilmek üzere 09.05.2021-09.05-2023 tarihleri arasında personel istihdam ve bordrolama hizmeti alınmasıdır.

PROJENİN AMACI

İş Kanunu, SGK, Türkiye İş Kurumu Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak belirlenmiş illerde, HİZMET VEREN’in kendi işyerlerinin SGK kodları altında ihtiyaç duyulan sayıda görevli personelin istihdamının yapılması, tüm yasal bildirimlerinin gerçekleştirilmesi, iş sözleşmeleri ve görev tanımlarının imzalatılması, özlük dosyalarının oluşturulması, aylık maaş bordrolarının yapılması, maaşlarının bankaya yatırılması, yıllık izinlerin takibi ve yıl sonu izin mutabakatlarının gerçekleştirilmesi, yasal mevzuata uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma gereklerinin ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

Organizatör (İşveren): 
Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.
 
İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi:       23.03.2021
İhale dokümanların teslim etme son tarihi:   06.04.2021

Teknik Değerlendirmenin (1.aşama) tarihi:   09.04.2021 İşveren adresinde yapılacaktır. Kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir. Açık eksiltmeler (2. aşama) Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, adresinde veya online görüntülü olup tarih bilgisi ayrıca bildirilecektir.  2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

İhale numarası: № AK-TEP-T04

İhale katılımı için http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Murat Köse adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 376 66 00 adrese teslim edilecektir. 

Bilgi ve destek için 0 (212) 376 66 00 (6612) veya mkose@lukoil.com.tr iletişim detaylarından ulaşabilirsiniz.


İsteklilerin dikkatine:  
İsteklerin aşağıda yer alan İhale Başvuru Formu ’nu doldurulması rica olunur. Başvuru formu doldurulması için Internet Explorer kullanılması önerilir. Başvuru formlarının kayıt yapılmasıyla ilgili bir sıkıntı yaşanmaması adına başvuru formunun ulaşıp ulaşmadığını e-mail ile teyit etmeniz rica olunur. Başvuru formu doldurmadan ihale dokümantasyonu gönderilmeyecektir.

Saygılarımızla,

LUKOIL İhale Komisyonu