AKPET Akaryakıt Dağıtım A.Ş. – Kurşunsuz Benzine Harmanlama Amaçlı Yakıt Biyoetanolü Alım İhalesi

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş. için Kurşunsuz Benzine Harmanlama Amaçlı Yakıt Biyoetanolü Alım İhalesi için açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.  

KAPSAM

07.07.2012 tarihli 28346 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ (Değişiklik: RG: 16/06/2017 -30098) kapsamında dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen ve ithal edilen benzin türlerinin toplamına, en az %3 (V/V), oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanolün harmanlanmış olması zorunlu kılınmıştır.

Bu ihalenin kapsamı yukarıda yer alan tebliğ kapsamında AKPET Akaryakıt Dağıtım A.Ş. şirketleri adına YAKIT BİYOETANOLÜ’nün temin edilmesidir.


Organizatör (İşveren): 
Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.
 
İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi:      24.08.2020
İhale dokümanların teslim etme son tarihi:  31.08.2020

Teknik Değerlendirmenin (1.aşama) tarihi: 01.09.2020 İşveren adresinde yapılacaktır. Kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir. Açık eksiltmeler (2. aşama) Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, adresinde olup tarih bilgisi ayrıca bildirilecektir.  2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

 
İhale numarası: № AK-TEP-T14

İhale katılımı için http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Murat Köse adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 376 66 00 adrese teslim edilecektir. 

Bilgi ve destek için 0 (212) 376 66 00 (6612) veya mkose@lukoil.com.tr iletişim detaylarından ulaşabilirsiniz.


İsteklilerin özel dikkatine:  
İsteklerin aşağıda yer alan İhale Başvuru Formu ’nu doldurulması rica olunur. Başvuru formlarının kayıt yapılmasıyla ilgili bir sıkıntı yaşanmaması adına başvuru formunun ulaşıp ulaşmadığını e-mail ile teyit etmeniz rica olunur.

Saygılarımızla,

LUKOIL İhale Komisyonu