AKPET Akaryakıt Dağıtım A.Ş. – İş Seyahati ve Kurumsal etkinlik organizasyonu için kapsamlı hizmetlerin alınması hakkında acente seçimi

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla AKPET Akaryakıt Dağıtım A.Ş. için İş Seyahati ve Kurumsal etkinlik organizasyonu için kapsamlı hizmetlerin alınması hakkında acente seçimi ihalesi için açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.

KAPSAM

Yurt içi ve Yurt dışı transfer hizmetleri ve araç rezervasyonları

Konferans, Seminer ve Kutlama organizasyonları

Yurt içi ve Yurt dışı Seyahat ve tatil paketleri ile Gemi (Cruise) seyahatleri

Yurt dışı (vize işlemlerinin) takibi ve temini

ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, turizm hizmetleriyle ilintili olarak FİRMA tarafından sağlanan diğer tüm hizmetlerin işbu ihalede belirlenmiş hüküm ve şartlar çerçevesinde firma tarafından sağlanmasından ibarettir.

     

Organizatör (İşveren): 
AKPET Akaryakıt Dağıtım A.Ş.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.
 
İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi:       02.04.2020
İhale dokümanların teslim etme son tarihi:   17.04.2020

Teknik Değerlendirmenin (1.aşama) tarihi: 23.04.2020 İşveren adresinde yapılacaktır. Kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir. Açık eksiltmeler (2. aşama) Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, adresinde olup tarih bilgisi ayrıca bildirilecektir.  2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

 
İhale numarası: № AK-TEP-T10

İhale katılımı için http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Murat Köse adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 376 66 00 adrese teslim edilecektir. 

Bilgi ve destek için 0 (212) 376 66 00 (6612) veya
mkose@lukoil.com.tr iletişim detaylarından ulaşabilirsiniz.


İsteklilerin özel dikkatine:  
İsteklerin aşağıda yer alan İhale Başvuru Formu ’nu İnternet Explorer üzerinden doldurulması rica olunur. Başvuru formlarının kayıt yapılmasıyla ilgili bir sıkıntı yaşanmaması adına başvuru formunun ulaşıp ulaşmadığını e-mail ile teyit etmeniz rica olunur.

Saygılarımızla,

LUKOIL İhale Komisyonu