LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve TİC. LTD ŞTİ - Tekstil malzemeleri (LUKOIL Logolu) satın alma ihalesi

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tesisinde «Tekstil Malzemeleri (LUKOIL Logolu) satın alma ihalesi» konusunda mal tedariğine ilişkin düzenleyeceğimiz açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.
İhale numarası: № 2020-12-PM-233.

Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Besiktas, Istanbul, Turkey, 34335.

İhale katılımı için LLME web sitesinde http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu 2 gün içinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Tatiana Koparan adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Besiktas, Istanbul, 34335, tel: 0 (212) 274 37 76/77 adrese teslim edilecektir.
İhale teklifleri Türkçe dilinde hazırlanabilir.

İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi: 13.01.2021.
İhale dokümanların teslim etme son tarihi: 20.01.2021.
Teknik zarfların açılım (1. aşama) tarihi 21.01.2021 saat 11:00’de İşveren adresinde yapılacaktır.
1. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir.
Açık eksiltmeler (2. aşama) 27.01.2021 tarihinde saat 11:00’de Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Besiktas, Istanbul, adresinde yapılacaktır.

2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

İsteklilerin özel dikkatine!
İhale ticari zarfların açılımı, prosedürü ve açık eksiltmelere katılımı ile ilgili Tatiana Koparan’dan 0(212) 274 37 76/77 -nolu telefondan destek alabilir ve tkoparan@lukoil.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir.

İhale teklifleri 1 adet olarak hazırlanacaktır.
Ek 1. Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler 1 sayfa.

Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler
«Tekstil Malzemeleri (LUKOIL Logolu) satın alma ihalesi» LUKOIL Logolu Tekstil Malzemeleri Satın Alımı konusunda düzenleyeceğimiz LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Türkiye).


1). İhale konusu, adres, teknik bilgileri, tesis detayları:
Teknik şartnameye uygun olarak Aliağa’da bulunan Madeni Yağ Üretim ve Dolum Tesisi’ne ve merkez ofise teslim edilmek üzere LUKOIL logolu Teksitl Malzemeleri üretimi ve teslimidir.
Adresi: Coşkun Yolgörmez Caddesi, № 23, Aliağa, OSB (ALOSBI) Aliağa, İzmir.

2). Hizmet başlangıç - bitiş tarihi:
Sözleşme tarihinden itibaren 12 aylık.

3). Organizatör (İşveren). Genel bilgiler, firma adı, adres, iletişim bilgileri, tel.:
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited ŞTİ.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 (212) 274 37 76/77
Faks: +90 (212) 274 37 79
tkoparan@lukoil.com.tr

4). İhale düzeni, sorumlukları:
İşveren, tekstil malzemeleri üretimi ve teslimi ile ilgili tüm dokümantasyonu eksiksiz olarak sunmalıdır, yükleme yeri ve tarihi, sipariş miktarı, sevkiyat programı ile ilgili bilgileri zamanında iletecektir, Sözleşme şartlarına uygun olarak ödeme yapacaktır.
Tedarikçi sorumlukları:
Tekstil malzemelerini teknik şartnameye uygun eksiksiz olarak üretim ve teslimi etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5). İsteklinin üretimde temel yükümlülükleri:
İstekli, İhale söz konusu olan tekstil malzemeleri üretimi konusunda en az 1 yıldır tecrübeli olmalıdır. Tekstil malzemeleri Kalite Güvence Sistemine uygun olarak üretilmeli ve paketlenmelidir.

6). Ödeme şartları ve düzeni:
Ödeme faturanın ibraz tarihinden itibaren, 90 gün sonra yapacaktır.

İhale sonuçlarına göre, İhaleyi kazandığı takdirde Şirket ile 20 gün içinde Sözleşmeyi akdeder.

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tesisinde «Kurumsal Kimliğe Uygun Tabela ve Reklam Malzemeleri satın alma ihalesi» konusunda mal tedariğine ilişkin düzenleyeceğimiz açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.
İhale numarası: № 2020-12-PM-234.

Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Besiktas, Istanbul, Turkey, 34335.

İhale katılımı için LLME web sitesinde http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu 2 gün içinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Tatiana Koparan adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Besiktas, Istanbul, 34335, tel: 0 (212) 274 37 76/77 adrese teslim edilecektir.
İhale teklifleri Türkçe dilinde hazırlanabilir.

İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi: 13.01.2021.
İhale dokümanların teslim etme son tarihi: 20.01.2021.
Teknik zarfların açılım (1. aşama) tarihi 21.01.2021 saat 11:00’de İşveren adresinde yapılacaktır.
1. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir.
Açık eksiltmeler (2. aşama) 27.01.2021 tarihinde saat 11:00’de Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Besiktas, Istanbul, adresinde yapılacaktır.
2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

İsteklilerin özel dikkatine!
İhale ticari zarfların açılımı, prosedürü ve açık eksiltmelere katılımı ile ilgili Tatiana Koparan’dan 0(212) 274 37 76/77 -nolu telefondan destek alabilir ve tkoparan@lukoil.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir.

İhale teklifleri 1 adet olarak hazırlanacaktır.
Ek 1. Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler 1 sayfa.

«Kurumsal Kimliğe Uygun Tabela ve Reklam Malzemeleri satın alma ihalesi » LUKOIL Logolu Tekstil Malzemeleri Satın Alımı konusunda düzenleyeceğimiz LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Türkiye).

1). İhale konusu, adres, teknik bilgileri, tesis detayları:
LUKOIL tarafından talep edilen ve kurumsal kimliğine uygun kompozit cephe tabelası, vinil görsel tabela, owv cam giydirme, aydınlatma armatürü, bayrak totem, plon totem, standart fener pano, reklam malzemeleri ve sair tefriş malzemelerinin üretimi, bu ürünlerin montajı, demontaj, nakliye, bakım onarım, üretim ve benzeri hizmetlerinin TEDARİKÇİ tarafından iş bu sözleşme şartlarına uygun olarak yapılmasıdır.

2). Hizmet başlangıç - bitiş tarihi:
Sözleşme tarihinden itibaren 12 aylık.

3). Organizatör (İşveren). Genel bilgiler, firma adı, adres, iletişim bilgileri, tel.
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited ŞTİ.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 (212) 274 37 76/77
Faks: +90 (212) 274 37 79
tkoparan@lukoil.com.tr

4). İhale düzeni, sorumlukları:
İşveren, sözleşme ve teknik şartnamede belirtilen malzemelerin üretimi ve teslimi ile ilgili dokümantasyonu eksiksiz olarak sunmalıdır, yükleme yeri ve tarihi, sipariş miktarı, sevkiyat programı ile ilgili bilgileri zamanında iletecektir, Sözleşme şartlarına uygun olarak ödeme yapacaktır.
Tedarikçi sorumlukları:
sözleşme ve teknik şartnamede belirtilen malzemelerin teknik şartnameye uygun eksiksiz olarak üretim ve teslimi etmeyi kabul ve taahhüt eder. Kendi üretim tesisi olmalıdır ve ürünleri bu tesiste üretmelidir.

5). İsteklinin üretimde temel yükümlülükleri:
İstekli, İhale söz konusu olan malzemeleri üretimi konusunda en az 5 yıldır tecrübeli olmalıdır.

6). Ödeme şartları ve düzeni:
Ödeme faturanın ibraz tarihinden itibaren, 60 gün sonra yapacaktır.

İhale sonuçlarına göre, İhaleyi kazandığı takdirde Şirket ile 20 gün içinde Sözleşmeyi akdeder.